cerkiew.pl

Spotkania wigilijne w białostockim Areszcie Śledczym i Zakładzie Karnym

lektor Daniel Grygiewicz, 09 stycznia 2019

W miniony piątek, 4 stycznia 2019 roku, w Areszcie Śledczym i Zakładzie Karnym w Białymstoku po raz kolejny odbyły się spotkania wigilijne z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia.

Na spotkaniu w białostockim Areszcie Śledczym, mieszczącym się przy ul. Kopernika, obecnych było 15 osób, zarówno mężczyźn, jak i kobiet. Kilka dni wcześniej osadzeni przystąpili do sakramentów spowiedzi i Eucharystii. Przed spotkaniem kapelan jednostki – ks. Adam Krysztopowicz – odwiedził także 5 osób wyznania prawosławnego, zatrzymanych tymczasowo, które nie mogły uczestniczyć w nabożeństwie ze względów procesowych, w tym cudzoziemców zza wschodniej granicy (Rosjanin, Białorusini, Łotysz). Po krótkim nabożeństwie, które sprawował kapelan więzienny, wszyscy zasiedli do wspólnego posiłku. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele służby więziennej: mjr Cezary Łempicki, mjr Jarosław Andrzejuk, mjr Aleksander Kogaczewski.

Drugie tego typu spotkanie miało miejsce na terenie białostockiego Zakładu Karnego, znajdującego się przy ul. Hetmańskiej. Po krótkiej modlitwie głos zabrał ks. kapelan, który – podobnie jak i wcześniej – złożył osadzonym życzenia Bożego błogosławieństwa na nadchodzące święto Narodzenia Chrystusa oraz aby jak najszybciej opuścili mury więzienia.

Wydarzenie to było szczególnie ważne dla przebywających w zakładzie karnym, ponieważ uczestniczyli w nim członkowie rodzin: mamy, żony, dzieci. Pozwala to skazanym na przeżywanie świąt w gronie rodzinnym, wzmacnianie więzi społecznych oraz poznawanie i pogłębianie świątecznych tradycji. Po wspólnym kolędowaniu wszyscy zasiedli do stołu. W spotkaniu wziął udział również zastępca dyrektora jednostki, mjr Jerzy Cybuliński, który podziękował rodzinom za przybycie i za to, że nie zapominają o swoich bliskich w okresie świątecznym. Wszystkim zebranym złożył także życzenia wesołych świąt Bożego Narodzenia.

Wszyscy osadzeni obecni na spotkaniach wigilijnych – oprócz ikony święta Bożego Narodzenia i prosfory – otrzymali także świąteczne paczki, zawierające żywność i książki o Prawosławiu. Zostały one przygotowane i ufundowane przez Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS oraz Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce.

Materiał filmowy ze spotkania w Zakładzie Karnym w Białymstoku dostępny jest tutaj.

Fot. Autor