cerkiew.pl

Dlaczego Boże Narodzenie nie jest pełne bez Eucharystii?

tłum. Gabriel Szymczak, 05 stycznia 2019

Myślę, że zacznę od kilku myśli o Bożym Narodzeniu - przecież celebracja Narodzin Chrystusa już za chwilę!

Słucham opowieści o Bożym Narodzeniu i myślę o Eucharystii

Im więcej słyszę opowieści o Bożym Narodzeniu, tym bardziej jestem przekonany, że jest ono teologicznym argumentem na rzecz Eucharystii.
Opowieść o Bożym Narodzeniu mówi o tym, że odwieczny Logos (Słowo Boże) wchodzi w stworzenie za pomocą Ducha Świętego i przyjmuje ciało (to działanie nazywamy Wcieleniem).
Poprzez Wcielenie Chrystusa ludzkość ulega przemianie.

Jesteśmy ponownie stworzeni!

Jesteśmy przebóstwieni.

Jesteśmy zbawieni!

Eucharystyczna "historia" jest taka sama. Chodzi o to, że Duch Święty ponownie wchodzi w stworzenie i przemienia chleb i wino w Ciało i Krew Chrystusa.

Bóg przyszedł na nasz świat przez Chrystusa, tak jak teraz przychodzi na nasz świat przez Eucharystię.

Słowa – klucze opowieści o Bożym Narodzeniu łączące ją z Eucharystią

Czy więc twierdzę, że historia Bożego Narodzenia dotyczy również tego, że chleb i wino stają się Ciałem i Krwią Chrystusa?
Tak!

Jest kilka kluczowych słów w historii Bożego Narodzenia, które wskazują na Eucharystię.
Na przykład Zbawiciel narodził się w Betlejem, co oznacza "Dom Chleba". Ciekawe ...
Po urodzeniu Chrystus zostaje złożony w żłóbku, który jest korytem do karmienia zwierząt, co oznacza, że ten, który się urodził, urodził się, aby spożywane było Jego Ciało i Krew.

Nabożeństwa cerkiewne także tworzą związek

Ciekawe są także nabożeństwa prawosławne na Boże Narodzenie.
Na przykład nie obowiązuje wtedy reguła, która mówi, że kapłani mogą służyć tylko jedną Boską liturgię w ciągu jednego dnia.
Podczas nieszporów (wieczorne nabożeństwo, które wyznacza nowy dzień w kalendarzu prawosławnym), słyszymy historię Narodzin według św. Łukasza, a następnie natychmiast odprawiana jest Eucharystia. Jest to wyjątkowe, ponieważ Eucharystia nie jest zwykle celebrowana razem z nieszporami. Z drugiej strony, następnego ranka Eucharystia odprawiana jest ponownie, zaraz po lekturze historii Narodzenia według św. Mateusza.

Odpowiedzią na opowieść o Narodzeniu jest celebracja Eucharystii!

Wydaje się, że cykl liturgiczny Kościoła Prawosławnego mówi nam, że właściwą odpowiedzią na wysłuchanie historii Bożego Narodzenia jest sprawienie, by Chrystus był obecny wśród nas (co nawiązuje do znaczenia imienia Emmanuel) przez sprawowanie Eucharystii.
Można powiedzieć, że Kościół w Liturgii sprawia, że każda niedziela staje się odtworzeniem Bożego Narodzenia, gdyż Chrystus staje się Wcielonym na naszych oczach.
Patrząc w ten sposób, opowieść o Narodzinach Jezusa, uzupełniona Eucharystią, mówi:
- Tak, Bóg naprawdę stał się człowiekiem i jest obecny wśród ludzi i, tak, jest naprawdę obecny teraz w tym chlebie i winie, i tak, kiedy bierzesz udział w Eucharystii, jesteś zjednoczony z boskością, jak Chrystus był zjednoczony z człowieczeństwem.

P.S. Boże Narodzenie i Eucharystia są zjednoczone i przekazują przesłanie Dobrej Nowiny

Opowieść o Bożym Narodzeniu to historia tego, jak niestworzony Bóg wkracza w świat stworzenia i przez to działanie nasza upadła ludzka natura zostaje odtworzona, przemieniona i zbawiona.
Celebracja Eucharystii jest proklamacją tego samego - że Bóg stał się człowiekiem.
Kiedy Bóg stał się człowiekiem, w Jezusie Chrystusie boskość została zjednoczona z człowieczeństwem. Kiedy uczestniczymy w Eucharystii, nasze człowieczeństwo zostaje zjednoczone z boskością.

Oto, co powiedział Chrystus:
- Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. (J 6, 53-56)

To jest historia Bożego Narodzenia; to jest przesłanie Dobrej Nowiny. Właśnie to Kościół prawosławny wiernie głosi, odkąd został ustanowiony w dniu Pięćdziesiątnicy prawie 2000 lat temu.

Przyjdź więc w tych świątecznych dniach i radujmy się razem!

o. Dustin Lyon

za: pravmir.com

Fot. Jarosław Charkiewicz