cerkiew.pl

Rekonstrukcja supraskich fresków w 2018 roku

Michał Gołub, 31 grudnia 2018

W kończącym się 2018 roku Monaster w Supraślu zrealizował dwa kolejne znaczące etapy odtwarzania średniowiecznych fresków w cerkwi Zwiastowania Bogurodzicy. Prace prowadzone były w części środkowej świątyni – na łukach i sklepieniach naw bocznych – a także w części ołtarzowej.

Sklepienia i łuki zostały zrekonstruowane jako kolejne po centralnej kopule, ponieważ to właśnie te części świątyni posiadają najlepsze opisy w zachowanych dokumentach historycznych. Tę część tegorocznych prac zrealizowano w lipcu dzięki dofinansowaniu w ramach programu „Ochrona Zabytków” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z budżetu państwa. Prace zakończyły się tuż przed głównym monasterskim świętem Supraskiej Ikony Bogurodzicy, by parafianie i pielgrzymi mogli modlić się już w odnowionej świątyni.

Drugi etap prac – wykonanie malowideł w części ołtarzowej i pomieszczeniach pomocniczych – odbył się na przełomie września i października. Środki na tę realizację pochodziły wyłącznie z ofiar parafian, pielgrzymów i wszystkich ludzi dobrej woli.

Prace przy freskach równolegle prowadziły dwie ekipy. Pierwsza – tynkarska, a druga – ikonograficzna. Proces koordynował prof. Goran Janićijevič z Akademii Sztuki i Konserwacji w Belgradzie (Serbia) – teolog, malarz, ikonograf, historyk sztuki, specjalista w dziedzinie fresków. Pomagał mu jego uczeń Miodrag Milutinovič, który pisze rozprawę doktorską o supraskich freskach. Malowanie trwało do późnych godzin nocnych, gdyż odbywało się na świeżym tynku. W ten sposób kolor wnika głęboko w tynk i pozostaje w nim na wieki.

Dalsze prace nad rekonstrukcją supraskich fresków są uzależnione wyłącznie od ofiar naszych wiernych. Spasi Hospodi za wasze ofiary. Monaster Zwiastowania NMP w Supraślu, ul. Klasztorna 1, 16-030 Supraśl, Bank Spółdzielczy w Białymstoku Oddział w Supraślu. Nr konta: 83 8060 0004 0680 0286 2000 0010.

Fot. Sławomir Kiryluk