cerkiew.pl

Nagranie Liturgii św. Jana Chryzostoma w języku polskim na melodie bizantyjskie

ks. Paweł Cecha, 27 grudnia 2018

Po raz pierwszy w historii dokonano połączenia polskiego tłumaczenia Boskiej Liturgii św. Jana Chryzostoma z muzyką bizantyjską.

Dwupłytowy album zawiera pełną Liturgię z modlitwami kapłańskimi. Melodie skomponował i przełożył Marcin Abijski. Nabożeństwo celebruje ks. Paweł Cecha. Album wydała Polska Parafia Prawosławna w Brukseli. Nagrania dokonano w lutym 2018 r. w cerkwi Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy w Brukseli.

Zadanie było niezwykle trudne, gdyż język polski fonetycznie, składniowo i pojęciowo daleki jest od wzorców greckich. Elastyczność melodii bizantyjskich pozwala jednak na taki zabieg, jako że grecki melos wyrasta ze słowa i na nim buduje struktury muzyczne. To słowo zajmuje pierwszy plan, podporządkowując sobie melodykę. Muzyczne motywy hymnów nawiązują do tradycji Renesansu Paleologów, ale też współczesnych mistrzów monodii bizantyjskiej Konstantynopola.

Fragmentów płyty można posłuchać tutaj:

Wydanie można nabyć w sklep.cerkiew.pl oraz w wybranych parafiach.