cerkiew.pl

Walne Zgromadzenie Bractwa Cerkiewnego Trzech Świętych Hierarchów

Sławomir Nazaruk, 18 grudnia 2018

16 grudnia w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku odbyło się XXI Walne Zgromadzenie Bractwa Cerkiewnego Trzech Świętych Hierarchów Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa, Jana Złotoustego. Miało ono szczególnie uroczysty charakter ze względu na przypadający w bieżącym roku jubileusz 20-lecia istnienia Bractwa.

Obrady poprzedziła Święta Liturgia w Soborze św. Mikołaja w Białymstoku, którą celebrował biskup supraski Andrzej. Podczas Liturgii kilkoro bratczyków otrzymało nagrody cerkiewne.

W Zgromadzeniu uczestniczyło około 40 osób, opiekun duchowny Bractwa – ojciec Iow z Monasteru Supraskiego oraz zaproszeni goście, a wśród nich biskup supraski Andrzej, ojciec Anatol Fiedoruk –proboszcz parafii św. proroka Eliasza w Białymstoku, ojciec Piotr Pietkiewicz – proboszcz parafii Wszystkich Świętych w Białymstoku, Mikołaj Nazaruk – przedstawiciel Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne Świętych Cyryla i Metodego i przewodniczący Kołą nr 1 Bractwa Świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku, Łucja Niemierowicz – przewodnicząca Koła nr 2 Bractwa Świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku, Aleksander Wasyluk – prezes Stowarzyszenia OrthNet.

Zjazd założycielski Bractwa Cerkiewnego Trzech Świętych Hierarchów odbył się 15 listopada 1998 r. w Monasterze Narodzenia Bogurodzicy w Białymstoku – Dojlidach. Błogosławieństwa na powstanie Bractwa udzielił ówczesny ordynariusz diecezji białostocko-gdańskiej, arcybiskup Sawa.

Zgodnie ze Statutem, do zadań Bractwa należy między innymi: „rozwijanie świadomości religijnej, życia duchowego […], propagowanie postaw moralnych […], pielęgnowanie tradycji", co powinno być realizowane poprzez organizację spotkań, pielgrzymek, prowadzenie działalności wychowawczej oraz pomoc monasterom i parafiom.

W dotychczasowej działalności do najważniejszych jej form należy zaliczyć tematyczne spotkania czwartkowe, poranne Liturgie w ważne święta przypadające w dni powszednie, organizację nauki języka rosyjskiego, pielgrzymki, spotkania świąteczne i integracyjne choinki dla dzieci. Bractwo organizuje także piesze pielgrzymki do Piatienki i Supraśla oraz wydaje "Swiatootieczeskij Listok", którego dotychczasowe 42 numery ukazały się w łącznym nakładzie około 150 tys. egzemplarzy. Przez wiele lat Bractwo również przyjmowało dzieci z Domu Dziecka w Pieczorach k. Pskowa (Rosja) oraz organizowało półkolonie letnie i wyjazdy z tematycznymi prezentacjami do parafii w diasporze. Było także inicjatorem dziecięcych integracyjnych festynów w okresie paschalnym przy parafii Świętego Ducha w Białymstoku, czerwcowych Koncertów Muzyki Cerkiewnej w Soborze św. Mikołaja w ramach Dni Miasta Białegostoku, czy też zbiórki żywności w sklepach PSS Społem "Wielkopostny Dar Serca". Te ostatnie formy działalności prowadzą obecnie bractwa młodzieżowe, parafialne i diecezjalne.

Podczas Walnego Zgromadzenia zostały wybrane władze Bractwa na kolejną dwuletnią kadencję – Zarząd i Komisja Rewizyjna. Przewodniczącym Bractwa Cerkiewnego Trzech Świętych Hierarchów został Sławomir Nazaruk.