cerkiew.pl

Świętej Barbary w Milejczycach

o. Roman Dubiński, 18 grudnia 2018

17 grudnia cerkiew parafialna w Milejczycach obchodziła Zimową Paschę — święto ku czci wielkiej męczennicy Barbary. Świąteczne uroczystości rozpoczęły się już poprzedniego dnia od wieczerni. W sam dzień święta nabożeństwa rozpoczęły się od małego poświęcenia wody, po którym był sprawowany akafist do patronki cerkwi św. Barbary. Nabożeństwu przewodniczył proboszcz parafii Narodzenia Bogurodzicy w Rogaczach ks. Mirosław Awksietijuk wraz z wikariuszem parafii Opieki Matki Bożej w Zubaczach ks. Igorem Ostapkowiczem.

Na nabożeństwach ku czci św. Barbary zgromadziło się wielu pielgrzymów i parafian. Centralnym punktem święta była Boska Liturgia, której przewodniczył dziekan kleszczelowski ks. Mikołaj Kiełbaszewski. Ze słowem do wiernych po Ewangelii zwrócił się ks. igumen Dionizy (Awksietijuk) z monasteru św. Onufrego Wielkiego w Jabłecznej, który przybliżył postać świętej wielkiej męczennicy Barbary. Po Liturgii przed ikoną św. Barbary z cząsteczką relikwii był sprawowany molebień. Na zakończenie wzniesiono modlitwy o długie lata (Mnoholectwije) dla zwierzchnika Cerkwi w Polsce Jego Eminencji Metropolity Sawy, biskupów, duchowieństwa oraz wszystkich zebranych w świątyni i ich rodzin.

Święta wielka męczennico Barbaro, módl się za nas grzesznych!