cerkiew.pl

Lublin: konferencja katechetyczna

Mirosław Czapkowicz, 14 grudnia 2018

13 grudnia br. w Centrum Diecezjalnym w Lublinie odbyła się konferencja, której tematem przewodnim było prawosławne dziedzictwo kulturowe Chełmszczyzny i Podlasia w latach 1918-2018.

Konferencja rozpoczęła się molebnem w katedralnej świątyni Przemienia Pańskiego, który sprawował ks. dr Jarosław Szczur, wizytator nauczania religii diecezji lubelsko-chełmskiej. W nabożeństwie uczestniczył ordynariusz diecezji arcybiskup Abel, nauczyciele religii oraz zaproszeni goście.
Zasadniczą cześć spotkania w Centrum Diecezjalnym otworzył abp Abel. Hierarcha podkreślił szczególną rolę gorliwego nauczania religii w dobie współczesnych przemian społeczno-kulturowych. Nauczanie religii to wielka sprawa i wielka odpowiedzialność przed macierzystym Kościołem, a tym bardziej przed Bogiem – zaznaczył Władyka.


Tegoroczna konferencja dotyczyła prawosławnego dziedzictwa kulturowego na Chełmszczyźnie i Podlasiu w latach 1918-2018. Problematyka zagadnienia była analizowana w szeregu wystąpień, które dotyczyły: sytuacji prawno-kanonicznej Kościoła prawosławnego, potencjału duchowego, katechezy szkolnej i parafialnej oraz znaczenia młodzieży w cerkwi. Należy zaznaczyć, że wskazany przez organizatorów zakres dziejowy korespondował z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

Złożona historia regionu i jej adaptacja dla współczesnego ucznia to ogromne wyzwanie, którego uczestnikiem w równym stopniu jest nauczyciel i uczeń. Prelegenci wskazywali na potrzebę otwartego dialogu o historii, który jest cennym fundamentem dla budowania rzeczywistego obrazu kościoła prawosławnego na terenach Chełmszczyzny i Podlasia. Uczeń, który nie ma merytorycznego oparcia w dobrze wykształconym katechecie, może nieubłaganie stać się ofiarą historycznych manipulacji i zakłamań dotyczących jego religii – podkreślali uczestnicy spotkania.

Podczas obrad referaty zaprezentowali: ks. dr Jarosław Szczur z Puław, ks. Marcin Chyl z Sandomierza, ks. dr Andrzej Konachowicz z Lublina oraz ks. Marcin Gościk z Białej Podlaskiej. Całość wydarzenia prowadził oraz podsumował ks. Jan Łukaszuk z Chełma, konsultant ds. nauczania religii prawosławnej diecezji lubelsko-chełmskiej.

Na koniec swoimi przemyśleniami podzielili się zaproszenie goście, wśród których była Alicja Ciszek-Roskal, wicedyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Joanna Grochola, kierownik chełmskiego oddziału LSCDN.

Spotkanie zakończyło się otrzymaniem odpowiednich zaświadczeń oraz uroczystym obiadem.

Fot. Mirosław Czapkowicz