cerkiew.pl

Akademia Supraska na Gali Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Magdalena Żdanuk, 13 grudnia 2018

7 grudnia 2018 r. w zabytkowym obiekcie przy ul. Szewskiej w Warszawie odbyła się uroczysta gala Narodowego Instytutu Dziedzictwa, podczas której uhonorowani zostali organizatorzy najciekawszych wydarzeń w ramach tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa. Podczas 26. edycji EDD odbyło się ponad 1900 imprez w blisko 400 miejscowościach.

Ideą towarzyszącą co roku Europejskim Dniom Dziedzictwa jest przybliżanie społeczeństwu zabytków kultury materialnej i niematerialnej Starego Kontynentu i popularyzacja dziedzictwa – zarówno tego najbliższego, lokalnego, jak i narodowego, oraz ukazanie ich wkładu w budowanie naszej tożsamości. Rokrocznie EDD posiadają inną myśl przewodnią. Motywem tegorocznej edycji była „Niepodległa dla wszystkich!” – hasło nawiązujące do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

W każdym województwie przyznano wyróżnienia instytucjom, muzeom, organizacjom pozarządowym, osobom, dla których historia, zabytki i kultura są ważnym aspektem w popularyzacji i upowszechnianiu wiedzy o dziedzictwie kulturowym. Akademia Supraska została wyróżniona za organizację wystawy „Wolność tworzenia. Tworzenie wolności!”, na której prezentowane były prace młodych twórców wywodzących się ze środowiska Liceum Plastycznego w Supraślu. Wystawa pokazywała, jak miejscowe, rodzinne tradycje wpływa ją na rozwój świadomości twórczej i przynależnościowej młodych artystów, a jednocześnie dają głębokie świadectwo wolności twórczej, będącej naturalnym wynikiem osobistej wolności każdego z autorów, dającej możliwość rozwoju, poznawania siebie, kultywowania dziedzictwa minionych pokoleń, lecz przede wszystkim kształtowania otaczającej rzeczywistości w wolnej ojczyźnie. Autorami prac byli: Małgorzata Bowtruczuk, Katarzyna Gliwa, Marta Jankowska, Kacper Kunicki, Jakub Sobczak.

Fundacja „Oikonomos”/Akademia Supraska organizowała także dwa inne wydarzenia w ramach EED: w roku 2017 roku plenerowy pokaz animacji Pawła Iwaniuka do pieśni „My, którzy Cherubinów przedstawiamy..” na murach zabytkowego kompleksu klasztornego w Supraślu (z towarzyszącym śpiewem chóru Fili) oraz w 2018 roku projekcję zdjęć dokumentujących wnętrze zabytkowej Cerkwi pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gródku, będącą podsumowaniem projektu „Lato z wielokulturowym dziedzictwem – III edycja”, podczas którego młodzi wolontariusze dokonali inwentaryzacji i digitalizacji wyposażenia zabytkowych obiektów w Gródku.

Pełna lista osób i instytucji wyróżnionych w 2018 roku dostępna jest TUTAJ.

za: www.nid.pl