cerkiew.pl

Szestopsalmie - szkoła prawosławnej duchowości cz.1

11 grudnia 2018

Zapraszamy do wysłuchania nagrania z pierwszego spotkania z cyklu prowadzonego przez o. Remigiusza Sosnowego.

Czym jest Szestopsalmie? Dlaczego jest ważne? Wszystko to, co może chciałbyś wiedzieć, a do tej pory nie wiedziałeś.
“Szestopsalmie jest to sześć psalmów wybranych z Psałterza, które będziemy po kolei analizować, dzisiaj psalmy 3 i 37. Święci Ojcowie mówią, że szestopsalmie to wybrane psalmy, które reprezentują cały Psałterz.

A z takich ciekawostek jeszcze powiem wam, że psalm 118, czyli ten najdłuższy, który ma 176 wersetów, o ile dobrze pamiętam, jest streszczeniem całego Starego Testamentu.

Czyli tutaj, w szestopsalmiu mamy streszczenie całego Psałterza i dlatego jest on codziennie rano czytany na jutrzni, szczególnie w monasterach, a psalm 118 jest codziennie czytamy w monasterach na połunosznicy, czyli na tym nabożeństwie o północy, które może być służone wcześnie rano, na przykład o godzinie 5, tak jest w ustawie greckim. Połunosznicę czyta się jeszcze przed świtem, można powiedzieć, na koniec nocy.

Mamy tutaj jakby klucz do całego psałterza, i te 6 psalmów nam powie, dlaczego Cerkiew tak bardzo ceni Psałterz, dlaczego tak bardzo ceni króla Dawida i jego modlitwy, i dlaczego my ciągle tego używamy. Jak zobaczycie w różnych prokimnach, w różnych fragmentach Liturgii, w różnych fragmentach służb cyklu dobowego, tam wszędzie jest Psałterz. Albo we fragmencie, albo w jednym psalmie, albo w kafizmie. Ten Pałterz przenika swoim cichym światłem całą Służbę Bożą. To jest coś, co jest dla człowieka potrzebne.“