cerkiew.pl

Pielgrzymka z Białegostoku do Zaleszan

Walentyna Ostapczuk, 11 grudnia 2018

7 grudnia Zarząd Koła Nr 1 Bractwa św.św. Cyryla i Metodego w Białymstoku zorganizował pielgrzymkę do Żeńskiego Domu Zakonnego św. męcz. Katarzyny w Zaleszanach.

Pątnicy zebrali się przy katedrze św. Mikołaja i pod przewodnictwem swego opiekuna duchowego, o. ihumena Sergiusza, wyruszyli w drogę. Aura nie była sprzyjająca, padał deszcz ze śniegiem, ale chęć wzniesienia modlitwy oraz oddania czci jednej z najbardziej znanych świętych męczennic pierwszych wieków chrześcijaństwa zmobilizowała do wyjazdu.

Pielgrzymka rozpoczęła się od porannych modlitw, które przeczytał o. ihumen. Następnie podzielił się on z pielgrzymami swoimi wspomnieniami o śp. o. archimandrycie Gabrielu, który zasnął w Panu 22 listopada br. Do tych wspomnień dołączyli też niektórzy pątnicy. Po chwilach wspomnień o. Sergiusz opowiedział pielgrzymom o obrzędzie pogrzebu mnicha oraz o przygotowaniach do takiego pogrzebu. Były to informacje nieznane do tej pory pielgrzymom, więc wysłuchali ich z wielką uwagą. Następnie o. ihumen Sergiusz odsłużył panichidę za śp. o. archimandrytę Gabriela.

Po przybyciu do Domu Zakonnego, pielgrzymi pokłonili się ikonie i cząsteczce relikwii św. męcz. Katarzyny oraz wzięli udział w Boskiej Liturgii. Przewodniczył jej biskup hajnowski Paweł, w asyście licznie przybyłego duchowieństwa. Część pielgrzymów przystąpiła do sakramentów spowiedzi i Eucharystii. Po Liturgii na pielgrzymów czekał poczęstunek, gorąca zupa, herbata i ciasto.

Przed udaniem się w drogę powrotną, pielgrzymi ponownie wrócili do cerkwi, żeby w spokoju i modlitewnym skupieniu jeszcze raz pokłonić się ikonie św. męcz. Katarzyny i cząsteczce Jej relikwii oraz Zaleszańskiej Ikonie Matki Bożej. Ikona ta w swej treści nawiązuje bezpośrednio do tragicznych wydarzeń, jakie miały miejsce w Zaleszanach w 1946 r. Z tego też względu pielgrzymi postanowili odwiedzić skromny pomnik oraz ustawione po drugiej stronie ulicy 3 krzyże, upamiętniające te wydarzenia. Przy krzyżach pątnicy wznieśli modlitwę za dusze ofiar pacyfikacji wsi Zaleszany, po czym udali się w drogę powrotną.