cerkiew.pl

I etap Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej w Białymstoku

ks. Mirosław Filimoniuk, 07 grudnia 2018

XX Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej rozpoczęła się 5 grudnia 2018 r., w Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Hajnówce, Siemiatyczach i Koszalinie. Do pierwszego etapu zgłosiło się około 60 osób. W Białymstoku wystartowało 27 uczniów ze szkół ponadpodstawowych (I, V, VI, VIII, XI LO oraz LO przy Politechnice Białostockiej). Nad poprawnością przebiegu konkursu czuwała komisja w składzie : ks. mitrat Jan Fiedorczuk - dyrektor Wydziału Katechetycznego diecezji białostockiej i gdańskiej, jako przewodniczący komisji oraz dwaj jej członkowie; ks. prot. Andrzej Popławski - wizytator religii prawosławnej diecezji białostockiej i gdańskiej i ks. prot. Andrzej Sacharczuk – wikariusz katedry p.w. Św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku. Temat tegorocznych eliminacji brzmiał: „Pojęcie patriotyzmu w świetle 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Cerkiew prawosławna w Polsce w latach 1918-2018.”

Od uczestników Olimpiady wymagane było dobre opanowanie materiału z zakresu historii Kościoła prawosławnego w Polsce od 1915 r. do dnia dzisiejszego oraz dziedzin pokrewnych, w szczególności:
- stanu prawnego Kościoła prawosławnego w Polsce po odzyskaniu niepodległości:
- najważniejszych aktów prawnych (państwowych), normujących prawne położenie kościoła;
- procesu uzyskania autokefalii;
- kwestii majątkowych kościoła: rewindykacji mienia, procesów sądowych o odebranie cerkiewnego majątku lat 30-tych XX w., akcji burzenia świątyń na Chełmszczyźnie i Lubelszczyźnie;
- akcji wysiedleńczych: bieżeństwa 1915 r., powojennych wysiedleń, Akcji Wisła;
- martyrologii PAKP: Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej.

Uczestnicy Olimpiady z materiałem wymaganym do napisania pracy pisemnej podczas I etapu, mogli się zapoznać z literatury podanej przez Komitet Organizacyjny Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej i udostępnionej na stronach Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku (http/prawoslawie.uwb.edu.pl/archiwa/805). Na podstawie powyższego materiału uczestnicy mogli przygotować się do napisania wypracowania na jeden z trzech zaproponowanych tematów:
– Normalizacja prawnego położenia Kościoła prawosławnego w Polsce w okresie międzywojennym, ze szczególnym uwzględnieniem autokefalii kościoła (1918-1948).
– Walka o zachowanie mienia cerkiewnego w okresie II Rzeczypospolitej.
– „Obcy we własnym domu” – bieżeństwo 1915 r., prześladowania i przesiedlenia lat 40-tych XX w. i Akcja Wisła.

W imieniu organizatorów dziękujemy nauczycielom za przygotowanie uczniów do olimpiady, natomiast uczestnikom życzymy satysfakcji i awansu do następnego etapu.