cerkiew.pl

Nowy kapelan pożarnictwa gminy Dąbrowa Białostocka

ks. Piotr Borowik, 03 grudnia 2018

25 listopada 2018 r. w cerkwi pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie, znajdującej się w gminie Dąbrowa Białostocka na Podlasiu, miała miejsce niecodzienna uroczystość, albowiem powołano proboszcza tejże parafii, ks. Piotra Hanczaruka, na stanowisko kapelana pożarnictwa gminy Dąbrowa Białostocka.

Uroczystości rozpoczęły się wspólną modlitwą - akafistem przed Jaczniańską Ikoną Bogurodzicy, w intencji wszystkich strażaków i ich rodzin, za ich trudną, odpowiedzialną i ofiarną służbę Bogu i człowiekowi. Wśród gości byli: komendant powiatowy PSP w Sokółce st. bryg. Dariusz Wojtecki, prawosławny kapelan krajowy straży pożarnej o. ihumen por. rez. mgr Sergiusz (Matwiejczuk), wojewódzki kapelan PSP wyznania rzymskokatolickiego ks. st. kpt. Wojciech Ejsmont, prawosławny kapelan miasta Białystok i powiatu białostockiego ks. mgr Piotr Borowik, burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz, członek zarządu powiatu sokólskiego Jerzy Białomyzy, prezes OSP w Dąbrowie Białostockiej Antoni Hrynkiewicz, a także poczty sztandarowe i strażacy ochotnicy z dąbrowskiej gminy.

Zaraz po nabożeństwie do zgromadzonych zwrócił się ze słowem ojciec Sergiusz, przybliżając powód spotkania, ale także zapoznał zebranych z ważnością posługi kapelana pożarnictwa, który "wznosi modlitwę za tych, którzy potrzebują tej pomocy i którzy tej pomocy udzielają, ...głosi ewangelię miłości do drugiego człowieka. Bogu na chwałę, człowiekowi na pożytek...". Następnie odczytano dekret powołujący ks. Piotra Hanczaruka na kapelana przez JE abp Jerzego, Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego. Dekret odczytał ks. mgr Piotr Borowik, a o. Sergiusz w imieniu abpa Jerzego wręczył go nowemu kapelanowi. Głos zabrał także komendant powiatowy PSP w Sokółce st. bryg. Dariusz Wojtecki, który wręczył mianowanemu kapelanowi list gratulacyjny, ale także wyraził słowa wdzięczności za opiekę i czynną pomoc w akcjach ratowniczo - gaśniczych, "... ksiądz Piotr jest członkiem OSP w Jacznie, jeździ do rzeczywistych działań ratowniczo – gaśniczych, bierze w nich czynny udział. Jest po specjalnym przeszkoleniu, nabył odpowiednią wiedzę i wykorzystuje ją podczas działań. Naszą obecnością chcieliśmy to uczcić i wyrazić swoją akceptację i radość z takiego wydarzenia. Wiadomo, że jak w szeregach - czy to strażaków, czy też innych służb mundurowych - jest kapelan, to jest przyjemniej i raźniej..."

Dalsza część uroczystości odbyła się w remizie OSP Jaczno, gdzie nowopowołany kapelan poświęcił sprzęt i wyposażenie strażaków, które niedawno otrzymała jednostka OSP Jaczno. Odbyła się także narada związana z życiem i działalnością strażaków, ich potrzebami, szkoleniami, a także wszelkimi problemami, również natury duchowej.

Fot.: Halina Raducha