cerkiew.pl

Nagranie trzeciej część koncertu muzyki cerkiewnej i pieśni patriotycznej

redakcja Cerkiew.pl, 05 grudnia 2018

Koncert muzyki cerkiewnej i pieśni patriotycznych na Zamku Królewskim (28.10.2018 r.). 

Chór Warszawskich Szkół Teologicznych pod dyrekcją prof. Włodzimierza Włosiuka.

Spis utworów:

„Warszawianka” autor: Jean-François Casimir Delavigne, muz. Karol Krupiński
„Bywaj dziewczę zdrowe, Ojczyzna mnie woła” partia solowa: Paweł Pecuszok
„Pieśń legionowa – Kozak” sł.: Józef Mączka, melodia: Stanisław Moniuszko
„O mój rozmarynie” sł.: Michał Sokolnicki, muz.: Zygmunt Pomarański, partia solowa: Łukasz Hajduczenia
„Ułani, ułani malowane dzieci” sł.: Feliks Gwiżdż
„Ostatni Mazur” sł.: Fabian Tymolski, melodia: Ludwik Ksawery Pomian-Łubieński, partie solowe: Paweł Pecuszok i Łukasz Hajduczeniaj
 
Chór „Oktoich” Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego pod dyrekcją ks. prot. Grzegorza Cebulskiego 

Spis utworów:
„Na grunwaldzkim polu”, autor: Łukasz Górnicki
„Ballada stepowa Zydora z Luśni”, oprac.: ks. Grzegorz Cebulski
„Hej wnuku mój”, sł.: Mirosław Zygmunt Łebkowski, muz.: Stanisław Śliwiński, partia solowa: Paweł Cebulski
„Guziki”, autor: Zbigniew Herbert, partia solowa: Michał Ziemak i Rafał Chałabała
„Cisza”, muz.: Stanisław Śliwiński, partia solowa: Aleksandra Urbanek
„Biały Orzeł”, autor: Roman Kołakowski, partia solowa: Anna Wilczyńska
 „Marsz Sybiraków”, autor: Marian Jonkajtysa, oprac.: Czesław Majewski
 „Legiony”, sł.: Andrzej Hałaciński, muz.: Tadeusz Biernacki
Chór Katedry Metropolitalnej p.w. Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny w Warszawie pod dyrekcją ks. protod. Sergiusza Bowtruczuka

Spis utworów:
„Gaude Mater Polonia”
„Od wschodu słońca do zachodu” psalm 112, werset 5 (oprac. arch. Matfiej Mormyla)
„Równi Apostołom w ich godności...” troparion ku czci św. św. Cyryla i Metodego (melodia grecka)
„Za Chrystusem narodzonym dla nas z Dziewicy” troparion ku czci św. Marii Magdaleny (w oprac. Borysa Kaliszewicza)
„Z niepłodnej Anny...” hymn święta Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy
„Raduj się Bogurodzico Dziewico” kompozycja Sergiusza Rachmaninowa
„Umocnij Boże, świętą prawosławną wiarę” partia solowa w wyk. Daniiła Isaieva (w oprac. Aleksego Kosołapowa)
„Rozwesel duszę Twego sługi” psalm 85, wersety od 4 do 6, (w oprac. Stanisława Ludkiewicza)
„Bramy miłosierdzia otwórz nam, błogosławiona Bogurodzico” (w oprac. Marii Szmielkowej)
„Ojcze nasz” (w oprac. Mikołaja Kiedrowa)
„Ciebie Boga wysławiamy” hymn Dymitra Bortniańskiego
 


Relację z Centralnych Obchodów 100-lecia niepodległości Polski zrealizowano w ramach projektu „Cerkiew Niepodległa”, finansowanego ze środków Fundacji Hagia Marina.