cerkiew.pl

Uroczystości z okazji Dnia Niepodległości w Stargardzkiej Cerkwi

Patryk Miżołemski , 15 listopada 2018

1918 - 2018. Bojownikom o wolność w setną rocznicę jej odzyskania. Stargard 2018 – tablica z napisem takiej treści została uroczyście odsłonięta w przedsionku cerkwi pw. św.św. Apostołów Piotra i Pawła w Stargardziew w niedzielne przedpołudnie 11 listopada.

Wierni stargardzkiej cerkwi uczestniczyli we wspólnej modlitwie w intencji Ojczyzny. Odprawiona została Święta Liturgia, a po niej molebień. W uroczystości poświęcenia i odsłonięcia tablicy pamiątkowej wzieli udział również reprezentanci władz miasta, gminy, powiatu i wojska.

Tego dnia we wspólnej modlitwie uczestniczyli: Rafał Zając – Prezydent Stargardu wraz z zastępcą, Iwona Wiśniewska – Starosta Stargardzki, Kazimierz Szarżanowicz – Wójt Gminy Stargard wraz z zastępcą, Marcin Przepióra – Przewodniczący Rady Miejskiej, płk Jacek Rolak – Dowódca Garnizonu Stargard, ppłk Mirosław Zyber – Dowódca Batalionu Saperów, ppłk Marek Nowak – Komendant WKU w Stargardzie, Komendanci Powiatowi: Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Dyrektor Zakładu Karnego oraz Dyrektorzy szkół.

Dziękując Bogu za dar wolności możemy się dziś tutaj zebrać, by wznieść nasze dziękczynienie Bogu. Zebrani w tej świątyni będziemy pamiętali szczególnie o wszystkich tych, którzy zasnęli w Panu, walcząc o dobro, w imię miłości do naszej Ojczyzny oraz jej wolności i niepodległości. - mówił ks. Jarosław Biryłko, proboszcz parafii.

Na zakończenie uroczystości pod nową tablicą zostały złożone kwiaty i zapalono znicze.

Fot. Tadeusz Surma.

Za: diecezjawroclawsko-szczecinska.pl