cerkiew.pl

Freski Jerzego Nowosielskiego w cerkwi św. Jana Klimaka

ks. diakon Łukasz Leonkiewicz, 14 listopada 2018

Parafia prawosławna św. Jana Klimaka na Woli w bieżącym roku wydaje album z freskami prof. Jerzego Nowosielskiego, jakie znajdują się w dolnej świątyni. Cerkiew na Woli, jak i inne świątynie prawosławne w Polsce, posiada swoje „skarby”, piękne elementy zdobiące świątynię, którymi warto podzielić się z szerszym gronem, nie tylko prawosławnym, ale może przede wszystkim z ludźmi innych wyznań. Tymi „skarbami” są freski w dolnej cerkwi, których autorem jest Jerzy Nowosielski, ale także freski i witraże autorstwa Adama Stalony-Dobrzańskiego, które upiększają górną świątynię. W związku z chęcią podzielenia się swoim dziedzictwem, na które sami nie zapracowaliśmy, ale którym możemy się pochwalić i szczycić, uznaliśmy, że wydanie albumu prezentującego freski Jerzego Nowosielskiego z naszej cerkwi będzie najlepszym wyrazem wdzięczności dla tych, którzy starali się o to, by wyglądała ona pięknie i była udekorowana przez najwybitniejszych artystów. W bieżącym roku minęło 113 lat od dnia konsekracji wolskiej cerkwi, mija 100 lat od dnia odzyskania niepodległości przez Polskę, zbliżamy się do setnej rocznicy autokefalii naszej Cerkwi, dlatego, wydając album o freskach Jerzego Nowosielskiego, chcemy uczcić starania naszych przodków o piękno naszych cerkwi oraz zwrócić uwagę na to, że niemalże każda świątynia naszej Cerkwi posiada coś, czym warto się szczycić i być z tego dumnym.

Album przedstawia freski, które w latach 1956 i 1967 wykonał prof. Jerzy Nowosielski. Freski stanowią bardzo interesującą kompozycję ikonograficzną, o której niewiele się wie, bowiem nigdy dotąd nie doczekała się opracowania w formie albumu bądź osobnej publikacji. W związku z powyższym został przygotowany i złożony do druku album, który ma na celu przybliżenie szerszemu gronu fresków i twórczości ikonograficznej Jerzego Nowosielskiego. W albumie można zobaczyć zdjęcia polichromii, które ukazują poszczególne sceny, fragmenty większych kompozycji, postacie, twarze, kolorystykę, co w doskonały sposób przybliża istotę artyzmu Nowosielskiego. W albumie znajduje się również artykuł ks. Henryka Paprockiego, który objaśnia historię powstawania fresków w wolskiej świątyni prawosławnej, jej zamysł artystyczny i intelektualną refleksję artysty, która towarzyszyła malarzowi podczas wykonywania malowideł.

W przededniu pojawienia się albumu pt.: „Freski Jerzego Nowosielskiego w cerkwi św. Jana Klimaka” zachęcamy do zakupienia tej pozycji, która w piękny sposób prezentuje ikony i freski autorstwa Jerzego Nowosielskiego. Album liczy 84 strony, jest w twardej oprawie i kosztuje 44,99 zł. Można go zakupić w sklepiku cerkiewnym oraz internetowo. Wszystkich zainteresowanych zakupem tego albumu prosimy o kontakt mailowy (lukasz.leonkiewicz@gmail.com). Opłaty za album prosimy wnosić na konto parafii: PKO BP 56 1020 1185 0000 4302 0109 8904, a w tytule przelewu wpisać: „ALBUM”.