cerkiew.pl

Walne Zgromadzenie BMP Diecezji Lubelsko-Chełmskiej

Julia Iwaniuk , 09 listopada 2018

Dnia 3 listopada br. w Lublinie odbyło się Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Podczas spotkania podsumowano działalność Zarządu BMP Diecezji Lubelsko-Chełmskiej za miniony rok, wybrano nową Przewodniczącą oraz Zarząd, a także przedstawiono kalendarium działalności na rok kolejny.

W minioną sobotę w Lublinie spotkali się przedstawiciele bractw parafialnych diecezji lubelsko-chełmskiej, m.in. z: Lublina (parafii katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego wraz z ks. Andrzejem Konachowiczem i parafii pw. św. metr. Piotra (Mohyły), Białej Podlaskiej, Terespola, Międzylesia, Hrubieszowa, Sławatycz, Chełma, Biłgoraja i Tarnogrodu oraz zaproszeni goście. Spotkanie rozpoczęło się Boską Liturgią w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego, której przewodniczył ks. prot. Marcin Gościk, opiekun duchowy BMP Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Śpiewał chór młodzieży pod dyrekcją Elżbiety Klejbuk.

Następnie miała miejsce dalsza część spotkania – obrady w sali parafialnej. Rozpoczęto je modlitwą. Po oficjalnym powitaniu przybyłych przez przewodniczącą Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej – Katarzynę Rabczuk, do młodzieży zwrócił się Jego Ekscelencja Arcybiskup Abel. Powitał on duchownych, gości oraz wszystkich przybyłych. W swych słowach podkreślił, że młodzież jest przyszłością Cerkwi i podziękował za włożony w pracę dla dobra Cerkwi trud. Następnie głos zabrał ks. Marcin Gościk, podsumowując miniony rok i dzieląc się swoimi refleksjami. Po podziękowaniach, złożonych na ręce Arcybiskupa Abla oraz opiekuna duchowego ze strony Zarządu, Przewodnicząca - Katarzyna Rabczuk odczytała sprawozdanie z działalności BMP Diecezji Lubelsko-Chełmskiej za miniony rok działalności, po czym Walne Zgromadzenie jednogłośnie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi. Kolejnym punktem programu były podziękowania Zarządowi oraz Przewodniczącej.

W dalszej części zjazdu sprawozdawczo-wyborczego, w związku z końcem kadencji, odbyły się wybory przewodniczącego oraz nowego zarządu. W wyniku wyborów nowy skład Zarządu przedstawia się następująco:

Przewodnicząca: Natalia Rusinowicz
Członkowie: Katarzyna Danieluk, Mateusz Marczuk, Julia Iwaniuk, Jakub Sterlingow, Jakub Marczuk, Marek Iwanczewski

Na tegorocznym Walnym Zgromadzeniu obecni byli również członkowie Zarządu Centralnego BMP w Polsce, w składzie: Piotr Giegiel, Aleksandra Gryk oraz Elżbieta Klejbuk, członek komisji rewizyjnej BMP w Polsce – Paweł Matowicki, delegacje: BMP Diecezji Białostocko-Gdańskiej z przewodniczącą Anetą Turowską na czele, BMP Diecezji Warszawsko-Bielskiej, BMP Diecezji Łódzko-Poznańskiej oraz przedstawiciel młodzieży z Brześcia na Białorusi.

Podczas Walnego Zgromadzenia omówiono również kalendarium działalności Zarządu BMP Diecezji Lubelsko-Chełmskiej na kolejny rok i przeprowadzono otwartą dyskusję na temat przyszłych inicjatyw, których organizacji podejmie się Bractwo.

Wszystkim przybyłym oraz delegatom z sąsiednich diecezji serdecznie dziękujemy za przybycie, głosującym – za głosy i zaufanie. Ustępującemu Zarządowi dziękujemy za trud i poświęcenie, a nowej Przewodniczącej – Natalii Rusinowicz wraz z Zarządem życzymy wielu łask Bożych, cierpliwości oraz wytrwałości w pracy na rzecz dobra Cerkwi oraz drugiego człowieka.

Fot. Jakub Marczuk