cerkiew.pl

Spotkanie Bractwa św. św. Cyryla i Metodego Koła nr 1 w Białymstoku

Halina Borowik, 08 listopada 2018

W niedzielę 28 października, w godzinach popołudniowych, w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku spotkali się członkowie Bractwa św. św. Cyryla i Metodego Koła nr 1 w Białymstoku. Głównym tematem spotkania było „Pielgrzymowanie do świętych miejsc”.

Po wspólnej modlitwie zebranych serdecznie przywitał przewodniczący bractwa Mikołaj Nazaruk. Przedstawił on program spotkania i plan najbliższych działań bractwa.

Następnie Halina Borowik omówiła przebieg sierpniowej pielgrzymki do Wilna.

Wiera Greczan wyraziła zachwyt udziałem w pielgrzymce uczniów szkoły podstawowej św. św. Cyryla i Metodego, którzy swoją obecnością znacznie ubogacili program pielgrzymki. Rozpoczęło to długą dyskusję na temat wychowania młodzieży i roli katechezy.

Po powrocie do tematu pielgrzymek, Nadzieja Oniszczuk szczegółowo zaprezentowała organizowany przez nią wyjazd na wyspę Korfu, gdzie znajdują się relikwie św. Spirydona. Opowiedziała o wszystkich odwiedzanych w jego trakcie monasterach, o ikony i świętych związanych z tymi miejscami.

Wiera Greczan opowiedziała o swojej pielgrzymce do Poczajowa, o uroczystych nabożeństwach w tamtejszym monasterze, o procesjach z relikwiami i pięknym liturgicznym śpiewie.

Wiele osób zwróciło uwagę aby pamiętać, że wokół nas jest również mnóstwo cudownych miejsc i monasterów takich jak Supraśl, Zwierki, Grabarka, Wojnowo, Jabłeczna, Saki, Skit Kudak k. Odrynek, czy Zaleszany, gdzie czekają na nas mnisi i mniszki.

Pojawiła się również propozycja organizacji pielgrzymek do małych i ubogich parafii w celu finansowego ich wsparcia. Po części w odpowiedzi na ten pomysł, przewodniczący bractwa, Mikołaj Nazaruk zaproponował pielgrzymkę 7 grudnia do Żeńskiego Domu Zakonnego w Zaleszanach w dniu święta św. męcz. Katarzyny. Wielu uczestników spotkania wyraziło chęć uczestnictwa w tym wyjeździe.

Pielgrzymki i spotkania bractwa to czas duchowego ubogacania się, modlitwy, uzdrawiania i pokrzepienia się, zbliżenia się do Boga i wspólnego przebywania, który jest nieodzowny dla samotnych i starszych osób.

Warto nadmienić, że w trakcie wolnych wniosków, Aleksy Mularczyk zwrócił się z apelem, aby bractwo poczyniło starania związane z nadaniem nazwy im. św. św. Cyryla i Metodego jednej z ulic w Białymstoku.

Po zakończeniu dyskusji, na stołach zaprezentowano religijną literaturę wydaną przez bractwo i inne wydawnictwa. Mikołaj Nazaruk serdecznie zachęcał wszystkich do zapoznania się z literaturą i nabycia książek za przysłowiową złotówkę.

Spotkanie zwieńczyła wspólna modlitwa.