cerkiew.pl

Liturgia świętego apostoła Jakuba w Białymstoku

Paweł Iwaniuk, 06 listopada 2018

5 listopada Cerkiew prawosławna czci pamięć świętego apostoła Jakuba, pierwszego biskupa Jerozolimy oraz brata Chrystusa. W tym dniu jest sprawowana wyjątkowa Liturgia autorstwa apostoła Jakuba. Dzień ten jest także dniem pamięci niebiańskiego orędownika władyki Jakuba, ordynariusza diecezji białostocko-gdańskiej. Tego dnia o godzinie 9.00 w białostockiej katedrze rozpoczęła się Boska Liturgia apostoła Jakuba.

Szaty biskupie w trakcie nabożeństwa różniły się od tych, do których przywykliśmy, bowiem biskup ubrany był w felonion, szatę liturgiczną, którą współcześnie zwykle noszą prezbiterzy. Niecodziennym widokiem było także kazanie, w czasie którego duchowieństwo siedziało na środku cerkwi twarzą do wiernych.

Ze słowem homilii, w której przedstawione zostało życie oraz nauka ap. Jakuba zwrócił się ks. Jan Fiedorczuk, proboszcz katedry świętego Mikołaja. 

Eucharystia dla wiernych była udzielana także w inny sposób niż mamy możliwość przyjmować ją na co dzień, gdyż wierni oddzielnie przyjmowali Ciało, a oddzielnie Krew Zbawiciela. Owa Liturgia jest przepełniona głęboką symboliką. W trakcie diakon wygłasza ektenię, także zwrócony twarzą do zgromadzonych wiernych.

Na zakończenie uroczystej Liturgii solenizant zwrócił się ze słowem podziękowania dla przybyłych: arcybiskupa bielskiego Grzegorza, biskupa supraskiego Andrzeja, dziekanów oraz duchowieństwa, a także wiernych, z radością, że tak wiele osób pragnęło uczestniczyć w tak ważnym dniu dla władyki.

Z życzeniami jako pierwszy zwrócił się arcybiskup Grzegorz, podkreślając, iż dzień imienin - dzień niebiańskiego orędownika dla każdego z nas jest małą Paschą. 

Fot. Aleksandra Jarosławska, Paweł Iwaniuk