cerkiew.pl

Imieniny władyki Jakuba

redakcja Cerkiew.pl, 05 listopada 2018

Dzisiaj Jego Ekscelencja Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub świętuje swoje imieniny. 

Z tej okazji życzymy Ekscelecncji wszystkiego najlepszego, duchowych i cielesnych sił do dalszej służby na chwałę Cerkwi prawosławnej. Oby Wasz niebiański patron, święty apostoł Jakub, brat Pański, pierwszy biskup Jerozolimy, nieustanie Was modlitewnie wspierał i inspirował swoim przykładem.  

Na dobre i długie lata!

Fot. Aleksandra Jarosławska