cerkiew.pl

Duch Święty, piękno, nadzieja

23 października 2018

Zapraszamy do wysłuchania wykładu pt. „Duch Święty, piękno, nadzieja” wygłoszonego przez Jego Eminencję Metropolitę prof. zw. dra hab. Sawę (Hrycuniaka) podczas inauguracji roku akademickiego 2018/19 w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (04.09.2018 r.).