cerkiew.pl

Radio Orthodoxia: Unia Brzeska 1596 r.

Stefan Dmitruk, 22 października 2018

Na portalu Radia Orthodoxia – rozgłośni radiowej prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej – opublikowano wywiad dotyczący Unii Brzeskiej zawartej w 1596 r.

Rozmowa z dr. Stefanem Dmitrukiem – niezależnym badaczem z Białegostoku i Lublina – dotyczy skomplikowanych przyczyn, a także postanowień i skutków unii podpisanej w 1596 r. w Brześciu nad Bugiem. Dokument zjednoczeniowy z Kościołem Rzymsko-katolickim podpisała część hierarchii ówczesnej metropolii kijowskiej.

W wypowiedzi omówiono postawy osób broniących Cerkwi Prawosławnej na przełomie XVI i XVII w. - św. Atanazego Brzeskiego, egzarchów: Cyryla (Lukarisa) i św. męczennika archidiakona Nikifora (Kantakuzena). W wywiadzie prowadzonym przez ks. Mateusza Kiczko - dyrektora rozgłośni - poruszono zagadnienie związane z wieloaspektowymi badaniami nad unią brzeską.

Wywiad można odsłuchać: TUTAJ.