cerkiew.pl

Uroczystości święta Opieki Matki Bożej w Nowym Dworze

Adam Matyszczyk, 17 października 2018

14 października w dniu święta Opieki Matki Bożej, JE Najprzewielebjiejszy Biskup Supraski Andrzej odprawił Boską Liturgię w cerkwi św. Mikołaja w Nowym Dworze.

Podczas Liturgii Hierarcha zwracając się do zebranych w świątyni powiedział m.in. że: dzisiejsze święto to święto waszej parafii - święto Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy. Wsłuchując się w głos Pisma Świętego naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa usłyszeliśmy, że wezwani jesteśmy do czegoś więcej. Jesteśmy chrześcijanami nie po to by zatrzymać się na wypełnianiu prawa, które zostało dane w starym testamencie. Prawa, które głosiło "oko za oko, ząb za ząb" i według którego należy kochać swoich przyjaciół i nienawidzić swoich wrogów.

Nauka Jezusa Chrystusa wzywa nas do czegoś więcej - nie tylko do tego byśmy miłowali tych, którzy nas miłują, nie tylko byśmy odwzajemniali miłością i dobrem tym, którzy według nas na to zasługują, ale byśmy wyciągali rękę również do tych, którzy może w naszych kontaktach międzyludzkich niezbyt często zachowują się tak jakbyśmy tego chcieli. Naszym chrześcijańskim obowiązkiem jest, aby wyciągnąć dłoń przyjaźni i miłości, nie oczekując niczego w zamian. To wielkie wyzwanie, zwłaszcza w małych społecznościach, gdzie jakże często brakuje owej chrześcijańskiej zgody i miłości (...). Dziś deklarujemy swoją wdzięczność dla Przenajświętszej Bogurodzicy za wszelkie dobrodziejstwa, za to, że czuwa nad rodem ludzkim.

Czy możliwe jest zbawienie, gdy otaczają nas tak wielkie pokusy tego świata, które dochodzą do nas ze wszystkich stron: z mediów, z internetu z codziennych kontaktów międzyludzkich? Tych pokus jest bardzo wiele. Zadajemy więc sobie pytanie, czy w tej sieci zarzuconej na nas przez szatana, ze wszelkimi pokusami, które odciągają nas od Boga, możemy się zbawić? Na to pytanie odpowiedź daje nam sama Matka Boża, która przecież zakwitła w tak trudnych czasach i miejscu. Daje nam dzisiaj otuchę i nadzieję, że i my możemy się zbawić, jeśli będziemy tego pragnęli, będziemy walczyć z grzechem i będziemy płynąć razem tym okrętem, którym jest Cerkiew.


Po nabożeństwie odbyła się uroczysta procesja wokół nowodworskiej cerkwi.

Za: orthodox.bialystok.pl