cerkiew.pl

Supraśl: uroczystości ku czci apostoła Jana Teologa

Dorota Rakowska, 11 października 2018

9 października Cerkiew wspomina pamięć św. ap. Jana Teologa – patrona jednej ze świątyń Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu. Całonocnemu czuwaniu w przeddzień i Świętej Liturgii w dniu święta przewodniczył biskup supraski Andrzej w asyście przybyłych gości – ks. Jana Karpiuka (Parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku), ks. Pawła Łapińskiego (Parafia w Wasilkowie), ks. Piotra Omelczuka, diakona Jana Tichoniuka (Parafia Św. Ducha w Białymstoku) – i braci monasteru. 

Tego dnia supraska parafia zorganizowała dla dzieci specjalny wyjazd dla prawosławnych uczniów dwóch szkół położonych na terenie supraskiej parafii – Sportowej Szkoły Podstawowej w Supraślu i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodniczkach. Dzieci wzięły aktywny udział w św. Liturgii – chłopcy przysługiwali w ołtarzu, dziewczynki śpiewały na chórze. Podczas procesji wokół głównej świątyni dzieci niosły ikony. Biskup supraski Andrzej w swoim słowie po zakończeniu nabożeństwa zwrócił się do wiernych z przypomnieniem, by pamiętali o przekazywaniu młodemu pokoleniu prawosławnej tradycji i miłości do Cerkwi. Podziękował również dzieciom za uczestnictwo w nabożeństwie.

Po śniadaniu w sali parafialnej autokar z uczniami obu szkół wyruszył do Łaźni. Dzieci pod opieką ojców Monasteru odwiedziły cerkiew św. Łukasza Chirurga, gdzie dowiedziały się o więcej o jego życiu i cudach. Kolejnym punktem wyjazdu była wizyta w silvarium w siedzibie Nadleśnictwa Krynki w Poczopku, gdzie uczniowie zapoznali się z lokalną przyrodą pod okiem nadleśniczego Aleksandra Lickiewicza. Świąteczny dzień zakończyło ognisko. Dzieci integrowały się podczas wspólnych gier i zabaw.

Fot. Dorota Rakowska