cerkiew.pl

Świętego Jana Teologa w Nowoberezowie

ks. Ignacy Szwec, 10 października 2018

Dzień 9 października jest uroczyście obchodzony przez parafię w Nowoberezowie. Cerkiew tego dnia wspomina liturgicznie pamięć św. Jana Teologa.

Kolejny raz XVIII-to wieczna zabytkowa świątynia wypełniła się po brzegi wiernymi. Pamięć św. Jan Teologa jest mocno ugruntowana w sercach wiernych, którzy upatrują w nim swego niebiańskiego patrona i orędownika, pomagającego w ich codziennym życiu.

W przeddzień święta o godzinie 17.00 sprawowana była uroczysta wielka wieczernia. W dzień świąteczny uroczystości rozpoczęły się o godzinie 8.30 jutrznią, po której sprawowana była św. Liturgia. Nabożeństwu przewodniczył zastępca dziekana okręgu hajnowskiego ks. prot. Sergiusz Korch w asyście pięciu duchownych.

Po Ewangelii homilię wygłosił ks. prot. Jerzy Charytoniuk. Podkreślał istotną rolę wiary w dzisiejszym zdemoralizowanym świecie, propagującym postępowania ateistyczne.

Ks. prot. Sergiusz Korch w słowie kończącym uroczystości, w imieniu swoim jak i przybyłego duchowieństwa życzył solenizantom tego dnia wszystkiego najlepszego i dużo Bożego błogosławieństwa.

Należy nadmienić, że tego dnia pamięć swego niebiańskiego patrona obchodzi, zarówno proboszcz parafii ks. prot. Jan Kazimiruk, jak i diakon ks. Jan Prokopiuk.

Proboszcz podziękował przybyłemu duchowieństwu, przedstawicielom władz oraz wiernym, życzył dużo Bożej mądrości, błogosławieństwa i wstawiennictwa św. Jana Teologa w każdym dniu życia.

Piękny śpiew chóru pod dyrygenturą pani Ewy Tewzadze uświetnił uroczystości parafialne.

Fot. Jakub Kazimiruk