cerkiew.pl

Poświęcenie krzyży w Wasilkowie

ks. Paweł Łapiński, 08 października 2018

W niedzielę 07 października miało miejsce wyświęcenie krzyży na nowo powstającej cmentarnej świątynii pw. św. ap. Tomasza w Wasilkowie. Poświęcenia dokonał JE Jakub, Arcybiskup Białostocki i Gdański, który przybył na teren cmentarza o godzinie 17.00. Na miejscu arcybiskupa oraz sponsorów, wykonawców i wszystkich którzy przyczynili się do budowy przywitał proboszcz parafii ks. Anatol Hajduczenia. Już na wstępie przypomniał cel i przeznaczenie jakie ma spełniać powstająca cerkiew, a kończąc poprosił biskupa o dokonanie poświęcenia krzyży, jako uwieńczenia kolejnego etapu budowy.

Jego Ekscelencja poświęcił krzyże podczas krótkiego nabożeństwa, podczas którego śpiewał chór parafialny pod dyrekcją Adama Bartoszewicza. Krzyże zostały wykonane ze stali nierdzewnej i zasponsorowane przez starostę cerkiewnego Jana Sawickiego.

W swym słowie do wiernych arcybiskup Jakub podkreślił znaczenia krzyża jako symbolu Zbawienia, który jest pięknem Cerkwi i „pawłową chlubą”. Jest to znak, który stał się symbolem zwycięstwa nad złem i dlatego też wieńczy on prawosławne świątynie.

Na zakończenie arcybiskup jeszcze raz podziękował proboszczowi, budowniczym, sponsorom oraz wszystkim zebranym, życzżac im szybkiego zakończenia prac budowlanych.

Fot. autor