cerkiew.pl

Horostyta: święto parafialne Podwyższenia Krzyża Pańskiego

ks. protodiakon Marek Waszczuk, 02 października 2018

Każdego roku w święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego diasporalna wspólnota parafii w Horostycie integruje prawosławnych mieszkańców Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego w najstarszej drewnianej świątyni tego regionu.

Tegorocznej Boskiej Liturgii świątecznej przewodniczył Ordynariusz diecezji lubelsko-chełmskiej arcybiskup Abel, któremu asystowali duchowni z dekanatów chełmskiego, bialskopodlaskiego i terespolskiego. W przeddzień święta, w środę wieczorem sprawowane było Całonocne Czuwanie z wyniesieniem Krzyża, a świąteczny poranek rozpoczął się akatystem do Życiodajnego Krzyża Pańskiego.

Przed wejściem do cerkwi arcypasterza tradycyjnie powitali najmłodsi parafianie wręczając władyce kwiaty. Następnie Starosta cerkiewny Bazyli Ulaniuk tradycyjnie powitał Ordynariusza diecezji chlebem i solą.

Pod kierownictwem matuszki Agnieszki Łotysz śpiewał parafialny chór integrujący młodzież, który na dobrym poziomie śpiewu cerkiewnego otwierał serca licznie zgromadzonych wiernych. Po odczytaniu Ewangelii ze słowami homilii do wiernych zwrócił się arcybiskup Abel. Przypomniał on historię i istotę święta Podwyższenia Krzyża Pańskiego. Władyka wspomniał o 80 – tej rocznicy akcji burzenia cerkwi na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu, którą nazwał „dziejowym krzyżem naszej społeczności prawosławnej historycznej diecezji chełmskiej.”

Na zakończenie świątecznej Boskiej Liturgii pozdrawiając wiernych arcybiskup Abel podziękował proboszczowi parafii i jego matuszce za 15 – letnią posługę w Horostycie. Ten okres gorliwej pracy duszpasterskiej ojca Tomasza władyka nazwał renesansem w sensie duchowym i fizycznym horostyckiej parafii. W ślad za arcybiskupem przedstawiciele Rady Parafialnej podziękowali ks. Tomaszowi i matuszce Agnieszce i podkreślili ogromną sympatię, którą darzą swoich duchowych przywódców.

W uroczystości parafialnej uczestniczyli także lokalni samorządowcy: Adam Panasiuk, Wicestarosta powiatu włodawskiego oraz Wójt Gminy Wyryki Andrzej Ćwirta, których oficjalnie przywitał Ordynariusz diecezji.

Z ogromnym zadowoleniem zgromadzeni wierni usłyszeli z ust swojego arycpasterza i proboszcza, że rozpocznie się ostatni etap kapitalnej rewitalizacji zabytkowej drewnianej świątyni w Horostycie. Remont ten będzie polegał na odsłonięciu pierwotnej polichromii ściennej wewnątrz świątyni oraz odnowienie istniejącego ogrodzenia cerkwi.

Realizacja tego przedsięwzięcia będzie możliwa zawdzięczając Programowi Operacyjnemu Infrastruktura i Środowisko, który realizuje Prawosławna Diecezja Lubelsko – Chełmska w ramach projektu: Wschodniosłowiańskie Dziedzictwo Kulturowe – konserwacja, renowacja i digitalizacja drewnianych zabytkowych obiektów (17 cerkwi) i ich wyposażenia w Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Podlasiu.

Fot.: Adam Kurski, Tadeusz Żaczek, Grażyna Hankiewicz