cerkiew.pl

O zabobonach związanych ze świętem ścięcia głowy Jana Chrzciciela

tłum. Michał Diemianiuk, 10 września 2018

Czy w święto ścięcia głowy Jana Chrzciciela należy powstrzymywać się od używania ostrych, tnących narzędzi i jedzenia kulistych rzeczy? Czy to tylko jakiś pogański archaizm?

Ścięcie głowy Jana Chrzciciela – święto, które jest poświęcone modlitewnemu wspomnieniu wydarzenia, opisanego w dwóch Ewangeliach (Mt 14, 1-13 i Mk 6, 14-30). Początki święta odnoszą się do czasów starożytnych, kiedy żyli jeszcze uczniowie św. Jana, którzy pogrzebali ciało swojego nauczyciela w samarytańskim mieście Sebastia. Świadectwem szczególnej czci chrześcijan wobec Jana Chrzciciela są pouczenia świętych biskupów starożytnej Cerkwi: Ambrożego Mediolańskiego, Jana Złotoustego, bł. Augustyna. Święci Andrzej z Krety, Jan Damasceński, i German z Konstantynopola napisali hymny, którymi dzisiaj Cerkiew wychwala cierpienia i śmierć wielkiego Proroka i Chrzciciela.

W dzień ścięcia głowy Jana Chrzciciela Cerkiew ustanowiła post, żeby godnie uczcić pamięć wielkiego ascety i pustelnika. Jednocześnie ten jednodniowy post ma na celu przypomnieć o zgubnych skutkach namiętności niewstrzemięźliwości. Nie ma żadnych zakazów spożywania pokarmów mających okrągły kształt, i używania rąbiących i tnących narzędzi. Te ludowe przesądy nie jawią się jako pogańskie, a zrodziły się z naiwno-symbolicznych wyobrażeń.

Odpowiadał hieromnich Hiob (Gumierow)

za: pravoslavie.ru
zdj. za: pravoslavie.ru