cerkiew.pl

Poświęcenie krzyży we wsi Grabarka

ks. Roman Dubiński, 10 września 2018

9 września, w 15 niedzielę po Pięćdziesiątnicy, w miejscowości Grabarka koło Milejczyc odbyło się poświęcenie odnowionego krzyża i wyświęcenie nowego krzyża. Poświęcenia dokonał proboszcz parafii św. Barbary w Milejczycach ks. Jan Kulik. W czasie nabożeństwa zebrali się okoliczni mieszkańcy, prosząc Boga o błogosławieństwo i ochronę swej miejscowości. Proboszcz podziękował wszystkim za trud odnowienia starego i wykonania nowego krzyża.

Spasi Hospodi za dobre dzieło na chwałę Bożą.