cerkiew.pl

Kalendarz na 2019 rok

Jarosław Charkiewicz, 08 września 2018

Stało się tradycją ostatnich lat, że już podczas święta Przemienienia Pańskiego na Świętej Górze Grabarce można było nabyć wydawany przez Warszawską Metropolię Prawosławną prawosławny kalendarz na kolejny rok. Niegdyś kalendarz ten był jednym z nielicznych wydań naszej Cerkwi, publikacją niezastąpioną i poszukiwaną. Dzisiaj, gdy jest powszechnie dostępny w parafiach, wierni jakby sięgają po niego rzadziej. Wynika to, jak się wydaje, przede wszystkim z mnogości różnorodnych kalendarzy oferowanych przez sprzedawców, a pochodzących zarówno z Polski, jak i wschodnich krajów ościennych. Pomimo tej „konkurencji” jedynym oficjalnym kalendarzem cerkiewnym nadal pozostaje ten, wydawany przez Warszawską Metropolię Prawosławną, który zawiera niezbędne kompendium wiedzy cerkiewnej zarówno dla duchownego, jak i dla osoby świeckiej, na kolejny rok.

Przyszłoroczny kalendarz rozpoczynają rozważania metropolity warszawskiego i całej Polski Sawy zatytułowane „Tradycja – żywa i ożywiająca pamięć Cerkwi”. Jego Eminencja pisze w nim o obchodzonych w bieżącym roku ważnych rocznicach: 100-leciu odzyskania niepodległości przez Polskę i tragicznych wydarzeniach z 1938 roku, które „odcisnęły piętno na ówczesnych stosunkach Cerkwi z państwem”. „Bezprawnie zburzono lub zabrano prawosławnym ponad sto świątyń na Chełmszczyźnie i południowym Podlasiu – pisze zwierzchnik naszej Cerkwi – a prawosławnych obywateli poddano prześladowaniom za wiarę prawosławną, za trwanie w tradycji przodków”. Metropolita apeluje przy tym do wszystkich o pamięć o naszych bohaterskich przodkach: „Pamiętając, jak wspaniałe wzorce przekazuje nam historia Prawosławia w naszym kraju, wspominamy naszych przodków i ich wielką odwagę, pokorę i poświęcenie, z jakimi kultywowali oni swoje obyczaje i przekazywali je następcom, a w trudnych momentach poświęcali za nie swoje życie. To dzięki krwi naszych ojców i matek, dziadów i babć nasze bogactwo duchowe nie zostało zaprzepaszczone, przetrwało i dzisiaj może się rozwijać. Dlatego też musimy pamiętać o nich i naśladować ich wiarę (por. Hbr 13,7)”.

W dalszej części rozważań Jego Eminencja przechodzi do, jak się wydaje, najważniejszej cerkiewnej rocznicy, jaką będziemy obchodzili w przyszłym roku. To 30. rocznica restytucji Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. „Jej odrodzenie stało się możliwe właśnie dzięki wytrwałości w wierze i kultywowaniu przez kolejne pokolenia tradycji swoich przodków. Jakże wielka była ich wiara, zdolna do przenoszenia gór (por. Mt 17,20), jakże wielka nadzieja na lepszą przyszłość, jakże wielka miłość do Cerkwi i Chrystusa! Bez tego wszystkiego odrodzenie Prawosławia na tych terenach nie byłoby możliwe!” – podkreśla metropolita Sawa.

Poza słowem wstępnym przyszłoroczny kalendarz zawiera trzy główne części. Pierwsza to cerkiewne kalendarium na 2019 rok wraz z tzw. ogólnymi wskazaniami i paschaliami na następne lata. Druga zawiera artykuły poświęcone dziejom parafii dekanatu gdańskiego Diecezji Białostocko-Gdańskiej (Gdańsk, Braniewo, Elbląg, Orneta, Morąg, Pasłęk). Ostatnia część to najnowszy szczegółowy wykaz adresowy, zawierający adresy i telefony, a częściowo również adresy internetowe i elektroniczne poszczególnych duchownych i parafii naszej Cerkwi.

Prezentowany kalendarz warto nabyć jeszcze w tym roku, tym bardziej że w ostatnich latach dawało się zauważyć jego braki w sprzedaży w parafiach w okresie święta Narodzenia Chrystusa.

Kalendarz będzie można nabyć m.in. w parafiach Cerkwi prawosławnej w Polsce, w Składzie Metropolitalnym w Warszawie (al. Solidarności 52), siedzibie wydawnictwa (Białystok, ul. św. Mikołaja 5, tel./fax 857443646, wydawnictwo@orthodox.pl), Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, sklepiku Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Białymstoku oraz poprzez internet za pośrednictwem strony www.sklep.cerkiew.pl.

_______________
Kalendarz Prawosławny 2019, Warszawska Metropolia Prawosławna, Warszawa 2018, s. 239.