cerkiew.pl

Zaśnięcie Najświętszej Bogurodzicy w Wólce Kraśniczyńskiej

ks. Korneliusz Wilkiel, 18 sierpnia 2018

15 sierpnia 2018 r. w kaplicy cmentarnej w Wólce Kraśniczyńskiej odbyły się uroczystości liturgiczne święta parafialnego Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy.

Świątecznej Boskiej Liturgii przewodniczył proboszcz parafii prawosławnej w Bończy, której filialną świątynią jest Wólka Kraśniczyńska - ks. Adam Wieremijewicz. Księdzu proboszczowi asystowali ks. Wiesław Skiepko, ks. Paweł Sidoruk oraz protodiakon Wadim Sztemburski.

W nabożeństwie uczestniczyli również: Wójt Gminy Kraśniczyn - Małgorzata Jolanta Sapieha, przewodniczący Rady Gminy Kraśniczyn - Józef Mantyka, przedstawiciel Rady Powiatu Krasnostawskiego - Anna Moroz oraz ks. Janusz Ryn - proboszcz parafii rzymsko-katolickiej w Bończy.

Po odczytaniu fragmentu z Ewangelii wg św. Łukasza, ze słowem pouczenia do zgromadzonych wiernych zwrócił się ks. Wiesław Skiepko.

W czasie Boskiej Liturgii śpiewał diecezjalny chór "Chołmszczyna" pod dyrekcją matuszki Elżbiety Wieremijeiwcz.

Tegoroczne święto parafialne w Wólce Kraśniczyńskiej było szczególne ponieważ dekretem Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Abla, Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego ks. prot. Adam Wieremijewicz został zwolniony z funkcji proboszcza parafii prawosławnej w Bończy, z filią w Wólce Kraśniczyńskiej z dniem 15.08.2018 r. Zaś z dniem 16.08.2018 r. do pełnienia obowiązków proboszcza powołany został ks. Wiesław Skiepko.

W związku z powyższymi zmianami z pożegnalnym słowem do wiernych zwrócił się dotychczasowy proboszcz ks. Adam, dziękując za cztery lata pracy w parafii i życząc powodzenia dla o. Wiesława. Następnie podchodząc do krzyża, nie ukrywając wzruszenia, podziękowania składali przedstawiciele władz samorządowych oraz parafianie.

Foto: Archiwum parafii