cerkiew.pl

Biografia Jego Eminencji Tichona, metropolity całej Ameryki i Kanady

ks. Adam Misijuk, Jarosław Charkiewicz, 16 sierpnia 2018

W tegorocznych uroczystościach święta Przemienienia Pańskiego na Świętej Górze Grabarce będzie uczestniczyć delegacja z Cerkwi Prawosławnej w Ameryce, na czele z jej zwierzchnikiem Jego Eminencją Tichonem metropolitą całej Ameryki i Kanady. Zapraszamy do zapoznania się z historią Cerkwi Prawosławnej w Ameryce i biografią metropolity Tichona.

1. Zarys dziejów Cerkwi Prawosławnej w Ameryce. TUTAJ.
2. Biografia Jego Eminencji Tichona, metropolity całej Ameryki i Kanady. 

Zwierzchnikiem Cerkwi Prawosławnej w Ameryce jest Jego Eminencja, Wielce Błogosławiony Tichon, Arcybiskup Waszyngtonu i Nowego Jorku, Metropolita Całej Ameryki i Kanady.

Metropolita Tichon (Marc R. Mollard) urodził się 15 czerwca 1966 r. w Bostonie w rodzinie Francoisa i Elizabeth Mollard. Został ochrzczony w Kościele Episkopalnym w Stanach Zjednoczonych. W 1984 r. ukończył Wyomissing High School. W 1988 r. ukończył studia z zakresu romanistyki i socjologii w Franklin and Marshalla College w Lancaster, po czym przeprowadził się do Chicago. W 1989 r. został przyjęty do Cerkwi prawosławnej, a jesienią tego samego roku rozpoczął studia w Seminarium Świętego Tichona w South Cannan. Rok później wstąpił jako nowicjusz do Monasteru św. Tichona w tym samym mieście. W 1993 r. ukończył studia teologiczne w Prawosławnym Seminarium Świętego Tichona, po czym został mianowany wykładowcą (później starszym wykładowcą) Starego Testamentu. Prowadził też zajęcia pokrewne związane ze Starym Testamentem.

W 1995 r. na ręce arcybiskupa Filadelfii Hermana złożył wieczyste śluby monastyczne, otrzymując imię Tichon, na cześć św. Tichona, patriarchy moskiewskiego i całej Rusi. W tym samym roku w Monasterze św. Tichona otrzymał święcenia diakońskie, a w kolejnym roku kapłańskie. W 1998 r. został podniesiony do godności ihumena, a w 2000 r. archimandryty. W grudniu 2002 r. został zastępcą przełożonego Monasteru św. Tichona.

W październiku 2003 r. Święty Synod Biskupów Cerkwi Prawosławnej w Ameryce dokonał jego wyboru na biskupa. Chirotonia biskupia, z tytułem biskupa South Cannan, wikariusza diecezji Wschodniej Pensylwanii, odbyła się 14 lutego 2004 roku. 27 maja 2005 r., po uprzednim wyborze przez zgromadzenie diecezjalne, św. Sobór Biskupów mianował go ordynariuszem tej diecezji z tytułem biskupa Filadelfii i Wschodniej Pensylwanii. Uroczysta intronizacja odbyła się 29 października 2005 r. w Filadelfii. W latach 2005-2012 był również rektorem Prawosławnego Seminarium Świętego Tichona. 14 stycznia 2009 r. został mianowany sekretarzem Świętego Soboru Biskupów. W 2011 r., przez dwa miesiące, czasowo zarządzał Diecezją Środkowego Zachodu. 9 maja 2012 r. został podniesiony do godności arcybiskupa.

13 listopada 2012 r. XVII Sobór Wszechamerykański wybrał arcybiskupa Tichona na zwierzchnika Cerkwi Prawosławnej w Ameryce. W liście gratulacyjnym, skierowanym do nowo wybranego zwierzchnika metropolita warszawski i całej Polski Sawa napisał wówczas m.in.: Życzę Eminencji obfitych łask Bożych w trudnej i odpowiedzialnej pracy Zwierzchnika Cerkwi, aby Wasza służba przyczyniła się do stabilizacji wewnętrznej Cerkwi amerykańskiej, która w ostatnich latach była naruszona. Uroczysta intronizacja miała miejsce 27 stycznia 2013 r. w soborze św. Mikołaja w Waszyngtonie.

14 września 2015 r. otrzymał doktorat honoris causa Prawosławnego Seminarium Teologicznego Świętego Włodzimierza w Nowym Jorku.

Metropolita warszawski i całej Polski Sawa złożył wizytę w Cerkwi Prawosławnej w Ameryce w dniach 6-15 września 2002 r., uczestnicząc w intronizacji poprzednika metropolity Tichona, metropolity Hermana. Hierarcha ten złożył oficjalną wizytę w Polsce w dniach 4-11 września 2003 roku.

Autokefalia Cerkwi Prawosławnej w Ameryce została udzielona w 1970 r. przez Rosyjską Cerkiew Prawosławną. Za autokefaliczną uznawana jest ona zarówno przez tę Cerkiew, jak i przez Patriarchat Gruziński, Patriarchat Bułgarski, Cerkiew prawosławną w Polsce oraz Cerkiew Prawosławną Ziem Czeskich i Słowacji. W ramach prób normalizacji stosunków z Patriarchatem Konstantynopolitańskim, mających na celu uznanie przez niego autokefalii Cerkwi Prawosławnej w Ameryce, metropolita Tichon trzykrotnie składał wizyty patriarsze konstantynopolitańskiemu Bartłomiejowi (grudzień 2014 r., czerwiec 2015 r., marzec 2016 r.). Kilkakrotnie odwiedzał również Patriarchat Moskiewski (lipiec 2013 r., grudzień 2014 r., listopad 2016 r., grudzień 2017 r.).

Tekst pochodzi z: Wiadomości PAKP, Nr 7-8 (344-345), Rok 2018, s. 7-8.