cerkiew.pl

Poświęcenie cerkwi w Lewkowie Nowym

Adrian Dubicki, 25 lipca 2018

W sobotę, 21 lipca 2018 roku, w dniu wspomnienia cudownego objawienia Kazańskiej Ikony Matki Bożej, społeczność parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Lewkowie Starym przeżywała małą Paschę. W tym dniu, Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Biskup Hajnowski Paweł dokonał poświęcenia po rozbudowie cerkwi cmentarnej pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego w Lewkowie Nowym.

Świąteczne uroczystości rozpoczęły się w piątkowy wieczór od całonocnego czuwania, któremu przewodniczył proboszcz sąsiedniej parafii w Siemianówce - ks. mitrat Mikołaj Szebelan. Wedle tradycji, wieczorne nabożeństwo celebrowane było przed zamkniętymi, prowadzącymi do przygotowanego do oświęcenia ołtarza Królewskimi Wrotami.

Pierwszym nabożeństwem w dniu konsekracji świątyni było małe poświęcenie wody. Zgodnie z praktyką Cerkwi, woda ta służy nie tylko do domowego użytku wiernym, ale również wykorzystywana jest do czynu poświęcenia ołtarza i cerkwi.

Około godziny 9.00, na teren lewkowskiego cmentarza przybył biskup Paweł, który przy radosnym brzmieniu dzwonów i przy asyście duchowieństwa udał się do cerkwi. U progu świątyni Władyka Paweł został przywitany przez dzieci, młodzież oraz starostę i radę parafialną, a w cerkwi przez proboszcza parafii - ks. mitrata Leonidasa Jankowskiego, który wyraził ogromną wdzięczność za przybycie oraz poprosił o dokonanie czynu poświęcenia cerkwi i arcypasterskie błogosławieństwo.

Nadeszła długo oczekiwana przez parafian i wszystkich zebranych chwila oświęcenia ołtarza (cs. prestoł). Za zamkniętymi Królewskimi Wrotami, przy brzmieniu słów psalmów przeplatanych modlitwami z głębokim duchowym przesłaniem, prestoł został omyty wodą różaną i winem, okropiony wodą święconą i namaszczony Świętym Mirem, a następnie pokryty białą szatą i związany bawełnianym sznurkiem. Ściany świątyni zostały okadzone, pomazane Świętym Mirem i okropione wodą święconą. Później duchowieństwo i wszyscy wierni okrążyli cerkiew w procesji ze świętymi relikwiami, które następnie złożone zostały w krzyżu, który umieszczono w środku oświęconego prestołu.

Bezpośrednio po konsekracji ołtarza i cerkwi sprawowana była Święta Liturgia, której przewodniczył Biskup Paweł w asyście 20 duchownych - dziekanów, proboszczów i wikariuszy parafii dekanatu hajnowskiego, byłych wikariuszy oraz księży pochodzących z tej parafii. Podczas nabożeństwa były wznoszone szczególne modlitwy za zdrowie wszystkich ofiarodawców, jak i za spokój dusz osób spoczywających na cmentarzu. W trakcie Świętej Liturgii śpiewał chór parafialny pod dyrekcją matuszki Eugenii Jankowskiej.

Po molebnie dziękczynnym, do zebranych zwrócił się Biskup Paweł. W swoim słowie Władyka zwrócił uwagę na ważną rolę jaką pełniła i pełni cerkiew w życiu każdego wierzącego człowieka oraz objaśnił obrzęd poświecenia prestoła i porównał go do sakramentów przyjmowanych przez wiernych. Biskup Paweł podziękował wszystkim za trud włożony w rozbudowę świątyni i w imieniu Świętego Soboru Biskupów PAKP nagrodził Orderami Św. Marii Magdaleny oraz Listami Pochwalnymi m.in. Wójta Gminy Narewka - pana Mikołaja Pawilcz, duchowieństwo, chór parafialny, przedstawicieli Rady Parafialnej i Komitetu Budowy oraz ofiarodawców, którzy przyczynili się do ukończenia dzieła. Na zakończenie głos zabrał proboszcz - ks. mitrat Leonidas Jankowski, który podziękował Władyce za przybycie i poświęcenie cerkwi, duchowieństwu i wiernym za wspólną modlitwę oraz wszystkim ofiarodawcom i parafianom za trud włożony w rozbudowę i przygotowanie świątyni do poświęcenia.

Fot. Adrian Dubicki