cerkiew.pl

Obrona rozprawy doktorskiej mgra Marcina Majewskiego

Ludwika Majewska, 11 lipca 2018

Dnia 9 lipca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Marcina Majewskiego „Parafia prawosławna p.w. Wszystkich Świętych z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1788-1939”, napisanej pod kierunkiem dr hab. Mirosława Piotrowskiego, prof. KUL.

Praca została obroniona z wyróżnieniem.

Fot. Ludwika Majewska