cerkiew.pl

Nowi metropolici w Patriarchacie Konstantynopolitańskim

Piotr Sterlingow, 11 lipca 2018

Dnia 10 czerwca Święty Synod Patriarchatu Konstantynopolitańskiego wybrał trzech nowych metropolitów. Synod odbył się w Monasterze Świętej Trójcy na wyspie Halki, gdzie znajduje się również szkoła teologiczna, która w 1971 roku zamkną rząd turecki.

Podczas głosowania na Metropolitę Ankiry został wybrany obecny Metropolita Szwajcarii Jeremiasz. Na Metropolitę Aneon został wybrany Biskup Lampsaku Makary. Na Metropolitę Szwajcarii został natomiast wybrany jej dotychczasowy protosingel Archimandryta Maksym.

Na podstawie: romfea.gr