cerkiew.pl

Poświęcenie kamienia węgielnego w Wasilkowie

ks. Paweł Łapiński, 12 czerwca 2018

Dnia 10 czerwca 2018 roku w Parafii Prawosławnej p.w. śww. app. Piotra i Pawła w Wasilkowie odbyło się poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę kaplicy cmentarnej pw. św. ap. Tomasza. Na uroczystość przybył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański z asystującym księdzem Adamem Sawickim i księdzem protodiakonem Wiaczesławem Perkiem. Przyjechał także Starosta Powiatu Antoni Pełkowski, Burmistrz Wasilkowa Mirosław Bielawski, projektant świątyni Michał Bałasz, wykonawca prac Wiesław Szymański oraz wielu księży, sponsorzy i gro wiernych z okolicznych parafii.

O godzinie 17.00 proboszcz ks. mitrat Anatol Hajduczenia przywitał zgromadzonych i nakreślił cel powstania nowej świątyni. Wyjaśniając, że czas w którym modlimy się i pozdrawiamy z Paschą naszych zmarłych to dzień pamięci św. ap. Tomasza. Następnie poprosił Arcybiskupa Jakuba o arcypasterską modlitwę w tym miejscu.

W trakcie nabożeństwa Arcybiskup uświęcił olej, który wylano na kamień węgielny i wodę do poświęcenia fundamentów i ścian nowo budującej się świątyni. Po podpisaniu i publicznym odczytaniu aktu erekcyjnego wielu z obecnych miało jedyną okazję aby osobiście uczestniczyć w umieszczaniu i zamykaniu dokumentu do metalowej tuby. Następnie ów dokument i kamień węgielny umieszczono we wschodniej ścianie prezbiterium i zamurowano. Potem odczytano modlitwę, w której prosiliśmy aby Bóg swą mocą pomógł w budowie rozpoczętego dzieła.

Na zakończenie ksiądz Arcybiskup w swym słowie przedstawił historię budowy kaplicy wasilkowskiej i podkreślił o jej znaczeniu w życiu parafian. Wdzięczny był dla władz powiatu i miasta za ich pomoc przy budowie. Podziękował sponsorom za okazaną pomoc. Wsparł duchowo proboszcza i radę parafialną w rozpoczętym dziele i pochwalił projektanta Michała Bałasza za projekt, który w przyszłości może podlegać rozbudowie. Uroczystość zakończyło wspólne pamiątkowe zdjęcie.

Fot. Autor