cerkiew.pl

Jubileusz 30-lecia święceń kapłańskich ks. Mirosława Ostapkowicza

Agnieszka Kuźmicz , 11 czerwca 2018

5 czerwca 2018 r. w dzień wspomnienia św. Eufrozyny Połockiej w cerkwii pw. św. Jana Teologa w Augustowie odbyły się uroczystości z okazji jubileuszu 30-lecia święceń kapłańskich proboszcza ks. prot. mgr Mirosława Ostapkowicza oraz 30-lecia pożycia małżeńskiego.

Uroczystości miały podniosły charakter, ponieważ Boskiej Liturgii przewodniczył zwierzchnik naszej Cerkwi Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa, Prawosławny Metropolita Warszawski i Całej Polski. W nabożeństwie wzięło udział 12 duchownych, 2 diakonów, wójt, burmistrz oraz wierni. Po Świętej Liturgii odbyła się procesja (krestnyj chod) wokół cerkwi oraz dziękczynny molebień.

Na zakończenie do zebranych duchownych i wiernych zwrócił się Jego Eminencja, który w serdecznych słowach pozdrowił dostojnego jubilata, pokrótce wspomniał drogę, jaką pokonał ks. Mirosław w swej kapłańskiej posłudze oraz pozdrowił jego małżonkę Irenę, z którą wspólnie od początku trudzą się dla dobra Cerkwi. Metropolita Sawa uhonorował ks. Mirosława Orderem Świętej Marii Magdaleny II stopnia, wręczył pamiątkowy krzyż z ozdobami, natomiast obojgu podarował Ikonę Matki Bożej. Również Jego Eminencja pozdrowił z dniem imienin dziekana dekanatu bielskiego ks. Leoncjusza Tofiluka. Głos również zabrał proboszcz ks. Mirosław Ostapkowicz, który podziękował metropolicie, zebranemu duchowieństwu i wiernym za przybycie, życzenia i wspólną modlitwę. Następnie jubilat wraz z matuszką przyjęli wiele serdecznych życzeń i kwiatów od przybyłych gości.