cerkiew.pl

Poświęcenie cerkwi w Samborzu

ks. Igor Habura, 05 czerwca 2018

W sobotę 2 czerwca, w dzień zakończenia święta Pięćdziesiątnicy, Parafia Prawosławna w Samborzu, a wraz z nią cała Diecezja Wrocławsko-Szczecińska obchodziła wyjątkowe uroczystości. Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jerzy – ordynariusz diecezji – w asyście przybyłych duchownych oraz bardzo licznie zebranych wiernych, dokonał aktu poświęcenia nowo wybudowanej Cerkwi św. Wielkiej Męczennicy Paraskiewy. Uroczystości odbyły się niecałe trzy lata od momentu, gdy błogosławionej pamięci Władyka Jeremiasz dokonał poświęcenia placu pod budowę świątyni.

Rankiem przed godziną dziewiątą, na progu świątyni arcybiskupa Jerzego pięknym wierszem przywitały dzieci, następnie starosta pan Jan Żerelik tradycyjnie chlebem i solą, a we wnętrzu Cerkwi proboszcz ks. Igor Habura. Bezpośrednio przed rozpoczęciem nabożeństwa Władyka wyjaśnił symbolikę misterium oraz wezwał wszystkich do usilnej modlitwy. Następnie rozpoczęto poświęcenie. Abp Jerzy w asyście czterech kapłanów – ks. mitrata Sławomira Kondratiuka, ks. prot. Bazylego Sawczuka, o. hieromnicha Spirydona, ks. Igora Habury oraz protodiakona ks. Mieczysława Oleśniewicza dokonał obrzędu oświęcenia ołtarza. Zwieńczeniem misterium była procesja wokół świątyni z relikwiami św. Maksyma Gorlickiego oraz św. Sergiusza Zacharczuka, które następnie zostały umieszczone w prestole oraz oświęcanych antyminsach. Bezpośrednio po zakończeniu poświęcenia rozpoczęła się Boska Liturgia, podczas której Władyce asystowali ks. Sławomir Kondratiuk – dziekan okręgu lubińskiego - z Rudnej oraz Głogowa, ks. Eugeniusz Cebulski z Wrocławia, ks. Piotr Sokołowski z Wrocławia, ks. Jerzy Malisz z Zimnej Wody i Michałowa, ks. Lubomir Worhacz z Legnicy, ks. Bazyli Sawczuk z Jeleniej Góry, ks. Andrzej Jaroszuk ze Żmigrodu, ks. Marek Bonifatiuk ze Zgorzelca, ks. Bogdan Repeła z Lubina, ks. Marek Kiślak z Wałbrzycha, ks. Remigiusz Sosnowy z Warszawy, o. hieromnich Spirydon, proboszcz ks. Igor Habura oraz ks. protodiakon Mieczysław Oleśniewicz. Podczas Liturgii przepięknie śpiewał chór przyjaciół samborskiej parafii pod dyrekcja ks. Grzegorza Cebulskiego z Wrocławia.

Po zakończeniu nabożeństwa ze słowem do wiernych zwrócił się abp Jerzy. Władyka podkreślił rolę prawosławnego nabożeństwa jako czynnika kształtującego osobowość człowieka. Podkreślił, że wraz z poświęceniem świątynia zyskuje pełnię Łaski objawiającą się m.in. w tym, iż od tej pory mogą w niej być sprawowane wszystkie misteria cerkwi łącznie z chirotoniami kapłańskimi i biskupimi. Władyka zwrócił również uwagę na organizację święta, dziękując licznie zebranej młodzieży z Bractwa naszej diecezji, która wzięła na siebie trud zabezpieczenia uroczystości, oraz wielu innych prac organizacyjnych. Władyka podziękował również wszystkim zaangażowanym w powstanie nowo poświęconej Cerkwi, w szczególności parafianom, którzy włożyli w jej budowę niewyobrażalny wysiłek. W dowód uznania na ręce proboszcza Jego Ekscelencja przekazał kielejny krzyż śp. Władyki Jeremiasza, który następnie został złożony na prestole. Następnie o. protodiakon odczytał postanowienie św. Soboru Biskupów PAKP o nadaniu „Orderu św. Marii Magdaleny” III stopnia parafianom samborskiej Cerkwi, które to odznaczenie w imieniu parafii odebrały dwie najbardziej sędziwe parafianki Julianna Gogoc oraz Lubomira Żerelik. Po zakończeniu uroczystości udano się na wspólny obiad przygotowany nieopodal świątyni, gdzie wszyscy razem w rodzinnej atmosferze kontynuowali świętowanie.

W tym miejscu Parafia w Samborzu chce bardzo serdecznie podziękować wszystkim przybyłym na uroczystości gościom. Duchowieństwu, które pomimo licznych obowiązków znalazło czas aby przybyć do Samborza oraz wszystkim wiernym, którzy odpowiedzieli na zaproszenie i dzielili z nami tę paschalną radość. Serdeczne podziękowania należą się również obecnym i byłym członkom Bractwa Młodzieży Prawosławnej naszej diecezji, którzy ochoczo odpowiedzieli na wezwanie i z wielkim sercem i zaangażowaniem współuczestniczyli w organizacji święta. Serdecznie dziękujemy chórowi pod dyrekcją ks. Grzegorza Cebulskiego za przepiękny śpiew, współtworzący niepowtarzalną, głęboko modlitewną atmosferę.

 
 


Zdjęcia: Łukasz Trotz, Ida Hunczak
Za: www.diecezjawroclawsko-szczecinska.pl