cerkiew.pl

Święto parafialne w Dąbrowie Białostockiej

Adam Matyszczyk, 23 maja 2018

21 maja cerkiew w Dąbrowie Białostockiej obchodziła swoje święto parafialne. Uroczystości ku czci patrona świątyni - Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa, przyciągnęły do miejscowej świątyni licznych wiernych oraz większość duchownych okręgu sokólskiego.

Tradycyjnie już, święto w Dąbrowie rozpoczęło się akafistem do św. Jana. Sprawowanej następnie Boskiej Liturgii przewodniczył dziekan okręgu sokólskiego ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk, w asyście: ks. mitrata Aleksandra Klimuka z Ostrowa Północnego, ks. Józefa Sitkiewicza z Nowego Dworu, ks. Jarosława Grygiewicza z Kuźnicy, miejscowego wikariusza i zarazem proboszcza z Augustowa ks. Marka Kozłowskiego, ks. Adriana Charytoniuka z Samogródu, ks. Piotra Hanczaruka z Jaczna oraz hieromnicha Włodzimierza z monasteru w Sakach.

Wśród obecnych na nabożeństwie byli także m.in: wicestarosta powiatu sokólskiego Jerzy Białomyzy, zastępca burmistrza Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz oraz radna Rady Gminy Halina Raducha.

Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. dziekan, przybliżając zgromadzonym osobę św. apostoła Jana, umiłowanego ucznia Jezusa, który był ze swym Nauczycielem przy wszystkich najważniejszych wydarzeniach z Jego życia.

Po Liturgii, przy akompaniamencie dzwonów zebrani wzięli udział w uroczystej procesji z czytaniem czterech fragmentów Ewangelii i modlitwami za hierarchów Cerkwi, Państwo i jego władze, oraz za parafię, proboszcza, wiernych i wszystkich obecnych na uroczystości.

Cerkiew w Dąbrowie Białostockiej jest najmłodszą w dekanacie sokólskim. Kamień węgielny pod jej budowę został położony w 1983 r. Już w 1985 r. została utworzona samodzielna parafia, której proboszczem został ks. Mikołaj Dejneko - pełniący tę funkcję do dzisiaj. W 1995 r. świątynia została konsekrowana przez metropolitę Sawę, który był w tym czasie zwierzchnikiem diecezji białostocko-gdańskiej. W ubiegłym roku abp Jakub dokonał poświęcenia pięknych fresków, pokrywających  ściany świątyni. Prace nad nimi trwały od 2002 r.

Fot. Adam Matyszczuk