cerkiew.pl

XXXIX Ogólnopolska Paschalna Pielgrzymka Młodzieży Prawosławnej

Katarzyna Bisz, 14 maja 2018

W dniach 11-13 maja na Świętej Górze Grabarce spotkała się prawosławna młodzież, aby, zgodnie z coroczną tradycją, wspólnie modlić się i dyskutować na temat wiary. Ogólnopolska Paschalna Pielgrzymka Młodzieży Prawosławnej jest jedną z najważniejszych inicjatyw Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce, która także w tym roku ściągnęła na Grabarkę setki wiernych z całej Polski, a także Rosji, Serbii, Bułgarii i Grecji. Motto tegorocznego spotkania brzmiało „Przyjdzie bowiem czas, że odrzucą zdrową naukę. Wybiorą sobie nauczycieli, aby słuchać tego co miłe dla ucha” (2 Tm 4,3). 

Trzydniową pielgrzymkę zainaugurowała wieczernia i ustawienie w intencji wszystkich przybyłych kilkumetrowego krzyża na zboczu Świętej Góry.

- Modlitwa w tym miejscu ma charakter szczególny - zaznaczył metropolita Sawa w słowie skierowanym do przybyłych pielgrzymów - Wy młodzi ludzie wyrastacie z tego miejsca i swoją modlitwą uświęcacie to co nas otacza - dodał.

Przewodniczący BMP w Polsce Maciej Owsiejczuk wyraził radość, że paschalna pielgrzymka jest nieodzownym punktem w kalendarium prawosławnej młodzieży - Cieszę się, iż od tylu lat, wciąż znajdujemy wiele powodów, aby wziąć udział w „Majowej”.

Po części oficjalnej odbyło się integracyjne ognisko z programem kulturalnym.

Drugi dzień rozpoczął się Liturgią w cerkwi Przemienienia Pańskiego, po której odbyło się poświęcenie krzyża upamiętniającego arcybiskupa Jeremiasza. Następnie zebrani udali się na „100 pytań do....” Odpowiedzi na pytania nurtujące pielgrzymów udzielali m.in. arcybiskup Jakub, arcybiskup Jerzy, arcybiskup Grzegorz i biskup Warsonofiusz. Młodzież miała także możliwość wzięcia udziału w zajęciach sportowych czy dyskusji w grupach tematycznych.

Niedzielną Liturgię w asyście duchowieństwa celebrowali arcybiskup Grzegorz i biskup lubieriecki Serafin. Po uroczystej procesji wokół świątyni biskup Serafin podziękował za ciepłe przyjęcie w Polsce oraz podarował Bractwu Młodzieży Prawosławnej ikonę św. męczennika Serafina (Ostroumowa), który niósł posługę duszpasterską na Lubelszczyźnie. Ikonę przekazano do cerkwi monasterskiej, która, jak podkreślił duchowy opiekun bractwa, jest drugim domem prawosławnej młodzieży w Polsce.

Fot. Aleksandra Jarosławska