cerkiew.pl

Święto parafialne w Siemianówce

Adrian Dubicki, 14 maja 2018

6 maja Cerkiew czci pamięć Św. Wielkomęczennika Jerzego Zwycięzcy. W tym dniu, liturgiczne wspomnienie swojego patrona uroczyście obchodzi parafia w Siemianówce.

Uroczystości liturgiczne rozpoczęły się całonocnym czuwaniem celebrowanym w przeddzień święta (5 maja) przez proboszcza - ks. mitrata Mikołaja Szebelana. W dniu święta, rano sprawowany był akatyst ku czci świętego Jerzego.

Świątecznej Liturgii przewodniczył ks. mitrat Mikołaj Szebelan, któremu towarzyszyli ks. Piotr Kamieński z Kuraszewa i ks. Paweł Korszak z soboru Świętej Trójcy w Hajnówce. Podczas Liturgii, po przeczytaniu Św. Ewangelii, ks. Piotr Kamieński wygłosił kazanie, w którym przybliżył wiernym postać świętego Jerzego, jego życie, trwanie w wierze i męczeńską śmierć. W słowie do wiernych, o. Piotr nawiązał również do przypowieści o Samarytance, której to Cerkiew poświęca przypadającą w tym dniu, już V niedzielę po święcie Paschy Chrystusowej.

Po Liturgii odbyła się uroczysta procesja wokół cerkwi, na który dołączyli duchowni z sąsiednich parafii - ks. mitrat Leonidas Jankowski z Lewkowa Starego oraz ks. Jerzy Klimiuk z Narewki. Na koniec, do wszystkich obecnych zwrócił się ks. mitrat Leonidas Jankowski, pozdrawiając z świętem parafialnym oraz proboszcz parafii ks. mitrat Mikołaj Szebelan, który podziękował przybyłemu duchowieństwu i wiernym za wspólną modlitwę do świętego Jerzego.

Cerkiew w Siemianówce pochodzi z przełomu. XVII/XVIII wieku. Parafia została erygowana w 1957 roku. Więcej informacji o parafii na stronie internetowej: www.cerkiew-siemianowka.eu oraz facebooku: fb.com/cerkiew.siemianowka