cerkiew.pl

Najserdeczniejsze życzenia dla Metropolity Sawy

Redakcja Cerkiew.pl, 12 maja 2018

12 maja 1998 r. Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego wybrał arcybiskupa Sawę na katedrę metropolitalną. Dzisiaj mija 20 lat od tych wydarzeń. Z tej okazji, życzymy Jego Eminencji, sił duchowych i cielesnych do dalszego niesienia posługi zwierzchnika naszej Cerkwi. Wiele radości i Bożego błogosławieństwa!

Mnogaja Leta Władyko!


Redakcja cerkiew.pl