cerkiew.pl

Najlepsze życzenia dla Władyki Grzegorza

Redakcja cerkiew.pl, 12 maja 2018

12 maja 1998 r. archimandryta Grzegorz (Charkiewicz) otrzymał w katedrze warszawskiej sakrę biskupią i został mianowany biskupem bielskim, wikariuszem diecezji warszawsko-bielskiej. Od 2016 roku pełni również funkcję opiekuna Bractwa Młodieży Prawosławnej w Polsce z ramienia Świętego Soboru Biskupów.

Z okazji 20-tej rocznicy chirotonii biskupiej, życzymy Władyce sił do  dalszego niesienia tej Arcypasterskiej posługi. Bożego Błogosławieństwa na kolejne lata służby na chwałę Cerkwi Prawosławnej!

Mnogaja Leta Władyko!

Redakcja cerkiew.pl