cerkiew.pl

Najlepsze życzenia dla Władyki Jakuba

Redakcja cerkiew.pl, 11 maja 2018

11 maja 1998 r. archimandryta Jakub (Kostiuczuk) otrzymał w katedrze warszawskiej sakrę biskupią i został mianowany biskupem supraskim, przełożonym monasteru w Supraślu i wikariuszem diecezji białostocko-gdańskiej. Od 22 maja 1999 roku pełni natomiast funkcję ordynariusza diecezji białostocko-gdańskiej.

Z okazji tego jubileuszu życzymy Władyce wiele radości z niesionej posługi i Bożego Błogosławieństwa na kolejne lata służby na chwałę Cerkwi Prawosławnej!

Mnogaja Leta Władyko!

Redakcja cerkiew.pl