cerkiew.pl

Inauguracja Festiwalu w Hajnówce

Justyna Marczuk, 09 maja 2018

7 maja 2018 roku o godz. 18:00 w hajnowskim soborze św. Trójcy już po raz 37 zainaugurowany został Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. Uroczystość otwarcia festiwalu tradycyjnie rozpoczęła wspólna modlitwa, której przewodniczył Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski, zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Obecni byli również Jego Ekscelencja arcybiskup lubelski i chełmski Abel, Jego Ekscelencja arcybiskup bielski Grzegorz, Jego Ekscelencja biskup hajnowski Paweł.

Na uroczystość przybyli liczni goście, wśród których były osoby duchowne, przedstawiciele władz samorządowych i mundurowych, profesorowie, dyrektorzy szkół, prezesi firm, mieszkańcy Hajnówki oraz wielbiciele muzyki cerkiewnej.

Po wspólnej modlitwie za pomyślność tegorocznej edycji festiwalu, Jego Eminencja metropolita Sawa zwrócił się do zgromadzonych gości ze słowem. W swym wystąpieniu hierarcha podkreślił jak ważna jest ta edycja festiwalu. Mianowicie, w tym roku przypada stulecie odzyskania Niepodległości przez nasz kraj. Blisko sto lat temu Cerkiew prawosławna w Polsce otrzymała samodzielność – autokefalię, co jak podkreślił Jego Eminencja „posiada ważne cerkiewno- państwowe znaczenie”.

„Śpiew (…) cerkiewny służy ku utwierdzaniu dobra i jedności wśród ludzi. Śpiew bowiem jest głosem naszej miłości ku Temu, Który jest Święty. (…) Śpiew cerkiewny to nasza duchowa kultura. Poprzez całą historię oczarowywał on wielu (…). Powstaje pytanie dlaczego? Odpowiedź jest jasna: jest to głos Boga do nas – ludzi. On nigdy nie może zamilknąć. On żyje i żyć będzie – każda bowiem nuta potwierdza Boskie tchnienie.(…) Jest on świadectwem duchowego zdrowia naszej Cerkwi” –tłumaczył wyjątkowość cerkiewnego śpiewu, a tym samym hajnowskiego festiwalu zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Jego Eminencja podkreślił, iż hajnowski festiwal stwarza atmosferę zadumy, przeżywania śpiewu oraz wzajemnego szacunku, tym samym pomaga dla wielu zniechęconych i załamanych.

Jego Eminencja przywitał wszystkie chóry i ich dyrygentów, a komisji oceniającej życzył „satysfakcji, obiektywizmu i zgodności w podejmowaniu decyzji”. Metropolita Sawa podziękował także Panu Prezydentowi Rzeczpospolitej Polski Andrzejowi Dudzie za objęcie festiwalu Honorowym Patronatem.

W imieniu organizatorów głos zabrał dyrektor festiwalu ks. mitrat Michał Niegierewicz. Przywitał on licznie zgromadzonych gości, sponsorów tegorocznej edycji festiwalu, w szczególności: prezesa firmy Pronar pana Sergiusza Martyniuka oraz prezesa firmy Maksbud pana Jana Miniuka, a także innych sponsorów, bez których organizacja Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej była ogromnie trudna.

Następnie Burmistrz Miasta Hajnówka Jerzy Sirak oficjalnie otworzył 37 Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. Podkreślił, iż hajnowski festiwal jest ważnym wydarzeniem zarówno duchowym jak i kulturowym, a tegoroczna edycja jest szczególnie ważna, ponieważ odbywa się w setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Burmistrz zaznaczył również, że wszyscy uczestnicy będą laureatami przez sam fakt uczestnictwa w festiwalu.

Z pośród licznie zebranych gości głos zabrali również wojewoda województwa podlaskiego Bohdan Paszkowski oraz marszałek województwa podlaskiego Jerzy Leszczyński, którzy życzyli najwyższych laurów uczestnikom festiwalu, a słuchaczom niezwykłych wzruszeń.

Tradycją inauguracji Festiwalu jest także wręczenie nagród im. Księcia Ostrogskiego. W tym roku kapituła przyznała trzy nagrody. Po raz pierwszy nagroda została przyznana diecezji PAKP – odrodzonej w 1989 roku Diecezji Lubelsko – Chełmskiej, której ordynariuszem jest arcybiskup Abel.

Kolejne dwie nagrody trafiły do ks. Johna Brecka, którego uhonorowano za m.in. analizę bioetycznych problemów z punktu widzenia prawosławnej myśli i duchowości oraz pana Krzysztofa Tura, który otrzymał nagrodę za trud translatorski. Nagrody wręczyli Eugeniusz Czykwin, redaktor naczelny „Przeglądu Prawosławnego” i Anna Radziukiewicz, przewodnicząca kapituły.

Podczas inauguracji Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne Śww. Cyryla i Metodego uhonorowało złotym orderem Śww. Braci Sołuńskich starostę hajnowskiego pana Mirosława Romaniuka za wyjątkowe zaangażowanie w życie i działalność bractwa.

Koncert inauguracyjny podczas 37. Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej wykonał Akademicki Chór Studentów Charkowskiej Państwowej Akademii Kultury pod dyrekcja Wiaczesława Bojko. Chór wykonał jedenaście utworów, dając słuchaczom swoistą ucztę duchową. Koncert inauguracyjny prowadził ks. Paweł Sterlingow.

Przesłuchania konkursowe tegorocznej edycji festiwalu rozpoczną się w najbliższą środę, 9 maja o godz. 16:00 w soborze św. Trójcy w Hajnówce.