cerkiew.pl

Order św. Marii Magdaleny dla autorki „Bieżeństwa”

Anna Czerewacka, 24 kwietnia 2018

Aneta Prymaka-Oniszk została odznaczona orderem św. Marii Magdaleny III stopnia na pracę dla dobra Cerkwi. Sobór biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego przyznał nagrodę "za pracę na rzecz ocalenia przed zapomnieniem wydarzeń w roku 1915 związanych z przymusowym uchodźstwem naszych Przodków z własnej ziemi".

Aneta Prymaka-Oniszk jest autorką książki „Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy”, która spotkała się z doskonałym odbiorem w kręgach, dotychczas niemających o bieżeństwie pojęcia. Autorka w brała udział w licznych spotkaniach z czytelnikami w wielu miastach Polski. To również przyczyniło się do rozpropagowania tematu bieżeństwa wśród zarówno prawosławnych, którzy nieraz sami zostali dotknięci bieżeństwem, jak i zupełnie obcych ludzi, którzy dopiero z tej książki dowiedzieli się o losach prostych ludzi, których nagle zmuszono do porzucenia swojej ziemi i podróży daleko na wschód. Wiele osób, zachęconych pojawieniem się tematu w przestrzeni publicznej sięgało do swoich rodzinnych historii odkrywając, że i ich przodkowie byli w bieżeństwie.

Książka Anety Prymaki-Oniszk zdobyła Nagrodę Literacką Prezydenta Miasta Białegostoku. Była nominowana do Nagrody Historycznej Polityki i znalazła się w finale Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego.