cerkiew.pl

Wielka Sobota i Zwiastowanie w Supraślu.

Sławomir Kiryluk, 07 kwietnia 2018

Ze względu na wczesną Paschę staliśmy się świadkami bardzo rzadkiego zbiegu świąt – Zwiastowanie Najświętszej Bogurodzicy wypadło w Wielką Sobotę. Radość o wcieleniu naszego Zbawiciela zbiegła się ze zwieńczeniem Jego ziemskiego przebywania. Na tych samych nabożeństwach niezwykle wybrzmiewały zarówno pieśni Wielkiej Soboty, jak i Zwiastowania. W Monasterze w Supraślu radość była tym większa, że po zakończeniu kolejnych pracach budowlano-remontowych, ponownie służono w dużej cerkwi.

Do największej monasterskiej świątyni (ku czci Zwiastowania Bogurodzicy), po nowej „paschalnej” posadzce, wierni weszli już w Wielki Piątek.

Do zebranych przy wyniesionej Płaszczenicy zwrócił się biskup Andrzej. W swoim słowie wskazał m.in., jak dziś najlepiej możemy odpowiedzieć na miłość Bożą: skruchą i podziękowaniem dziecka dla swego niebiańskiego ojca za wszystko, co dla niego czyni. Po krótkiej przerwie służono jutrznię Wielkiej Soboty.

W dniu święta biskup Andrzej w asyście ojców z monasteru celebrował Świętą Liturgię św. Bazylego Wielkiego. Na jednym tylko nabożeństwie można było prześledzić wszystkie wydarzenia ziemskiego życia Zbawiciela. Jego drogę od początku do końca... podczas małego wejścia z Ewangelią - wyjście Pana w publiczne służenie, podczas eucharystycznej kanonu - koniec służby i ofiarę na krzyżu. Podczas Liturgii ze słowem pouczenia zwrócił się do wiernych przybyły z Białegostoku o. Władysław Masajło. Niemal wszyscy uczestniczący w Liturgii przystąpili do sakramentu Eucharystii.

Fot. Sławomir Kiryluk, Wojciech Stasiewicz