cerkiew.pl

Supraśl: zakończono kolejny etap prac budowlanych

Sławomir Kiryluk, 06 kwietnia 2018

Zakończył się kolejny etap prac nad rekonstrukcją głównej cerkwi Supraskiego Monasteru – cerkwi Zwiastowania Bogarodzicy. Służąca do modlitwy mnichom, supraskim parafianom i licznie przybywającym pielgrzymom świątynia zyskała marmurową posadzkę oraz wykończenia baszt i pomieszczeń pomocniczych. Marmurowa posadzka jest darem od zaprzyjaźnionej parafii św. Jerzego z Dionisios (Grecja).

Odbudowywanie średniowiecznej świątyni trwa od lat 80-tych. W ostatnich latach przyśpieszyły prace wykończeniowe. Zimą w cerkwi pracowały trzy ekipy budowlane. Pierwsza z nich wykonała posadzkę z jasnego marmuru, druga tynki w basztach i pomieszczeniach pomocniczych, a trzecia wykończenia metalurgicznym, tj. poręcze, włazy i inne obróbki. Wymienione prace dają podstawę do kolejnego etapu wykonania fresków, zakończono bowiem tzw. „prace pyłowe”.

Największa cerkiew staje się coraz bardziej przytulna. Już od jutrzni święta Zwiastowania Bogarodzicy będzie ponownie miejscem zwiastującym dobrą nowinę wiernym. A wcześniej w Wielki Piątek wyniesiona zostanie tu Płaszczanica. Grób naszego Zbawiciela na jasnej „paschalnej” posadzce będzie niewątpliwie wyglądał niezwykle pełen nadziei zmartwychwstania.

fot. Autor