cerkiew.pl

Rekolekcje duchowieństwa dekanatu terespolskiego

Ks. Jan Grajko, 04 kwietnia 2018

W Wielki Wtorek, 3 kwietnia odbyły się rekolekcje duchowieństwa dekanatu terespolskiego w Międzylesiu. Zbiegły się one z „gowienijem” wiernych miejscowej parafii pw. Św. Anny, którzy tradycyjnie w ten właśnie dzień szczególnie licznie przystępują do Świętych Sakramentów Spowiedzi i Eucharystii.

Punktualnie o godzinie 8.00 spowiednik duchowieństwa, wieloletni proboszcz parafii w Kodniu i Terespolu ks. mitrat Aleksy Subotko odczytał modlitwy Sakramentu Spowiedzi i zwrócił się do zebranych z przygotowanym na tą okoliczność pouczeniem. Świętej Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów przewodniczył przełożony Domu Zakonnego pw. Św. Serafima Sarowskiego w Kostomłotach o. ihumen Ambroży (Godun). On także wygłosił kazanie, w którym podkreślił znaczenie Sakramentów Spowiedzi i Eucharystii dla właściwej kondycji duchowej człowieka i jego łączności z Bogiem. W czasie nabożeństwa śpiewali duchowni wraz z psalmistą Artemem Susidko.

Po zakończeniu Liturgii wszystkich zebranych pozdrowił gospodarz świątyni i dziekan okręgu terespolskiego ks. prot. Jan Dmitruk. Życzył on wszystkim obecnym ukoronowania postnych zmagań i doczekania w dobrym zdrowiu Paschy Chrystusowej. Modlitewny dzień uwieńczyła agapa w domu parafialnym.

Fot: Artem Susidko