cerkiew.pl

Gowienia Dekanatu Gdańskiego

ks. Radosław Kondraciuk, 20 marca 2018

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji, Arcybiskupa Jakuba, 16.03 bieżącego roku w Elblągu odbyły się gowienia duchowieństwa Dekanatu Gdańskiego. W tym dniu kapłani, którzy sprawują swą posługę duchową w bardzo trudnych i specyficznych parafiach na północy Polski przystąpili do sakramentu spowiedzi i Eucharystii. Były to również gowienia dla wiernych elbląskiej parafii, którzy, mimo iż był to powszedni dzień, zgromadzili się na Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów i również przystąpili do tych dwóch ważnych sakramentów.

Kazanie w tym dniu wygłosił ks. Daniel Popowicz. Zwrócił On szczególna uwagę na pokajanie, które często jest mylone z pokutą, z czymś jednorazowym, a powinno być stanem naszej duszy. Stanem, który doprowadza nas do Boga, do prawdziwej Radości, jaką jest przebywanie z Nim.

W ostatnich słowach, po zakończonej Liturgii, ks. Dariusz Jóźwik – Dziekan dekanatu gdańskiego, podziękował proboszczowi i wiernym za możliwość zorganizowania gowienii właśnie w tej parafii.

Fot. ks. Daniel Popowicz