cerkiew.pl

10 rocznica śmierci śp. ks. prot. Mikołaja Borowika

Alina Mikolajczuk, 08 marca 2018

3 marca br. w Cerkwi pw. św. Proroka Eliasza w Białymstoku odbyła się uroczysta Boska Liturgia celebrowana przez Jego Ekscelencję Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego. Odbyła się ona w związku z 10 rocznicą śmierci byłego proboszcza tej parafii śp. ks. prot. Mikołaja Borowika, który przez 28 lat niósł posługę kapłańską w tej parafii.

W Liturgii asystowało ok. 30 duchownych. W czasie nabożeństwa pięknie śpiewał chór mniszek przybyłych z Ukrainy, z Żeńskiego Monasteru Św. Mikołaja w Gródku (Obwód Rowieński, Ukraina). W tym monasterze śp. Prot. Mikołaj Borowik zmarł 4 marca 2008 roku. W modlitwie uczestniczyły również siostry zakonne wraz z ihumenią Anastazją z Żeńskiego Monasteru Narodzenia Przenajświętszej Bogorodzicy w Zwierkach, który do 2008 roku mieścił się w domu parafialnym św. Proroka Eliasza w Dojlidach.

Śp. ks. prot. Mikołaj Borowik był wieloletnim opiekunem duchowym Stowarzyszenia Bractwa Prawosławnego św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku, kapelanem Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku - Zaściankach, pełnił również obowiązki wizytatora nauczania katechezy prawosławnej. Od 4 lutego 1985 r. do 16 listopada 1999 r. sprawował zaś opiekę nad młodzieżą prawosławną diecezji białostocko-gdańskiej. Od 2002 roku koordynował prace zespołu przygotowującego i realizującego prawosławne audycje na antenie Polskiego Radia Białystok.

Ks. prot. Włodzimierz, duchowny z Litwy, wspominając działalność zmarłego prot. Mikołaja Borowika podkreślił wagę współpracy w ramach działalności bractwa młodzieżowego, organizowania pieszych pielgrzymek na św. Górę Grabarkę, oraz udziału w nich młodzieży z Litwy.

W modlitewnych uroczystościach uczestniczył zarząd koła Nr 1 Bractwa św. św. Cyryla i Metodego na czele z przewodniczącym Mikołajem Nazarukiem.

Rocznica wypadła w szczególny dzień Wielkiego Postu poświęcony modlitwie za zmarłych, tzw. „Roditielskuju Subotu”.

Cerkiew św. Proroka Eliasza była wypełniona mnóstwem wiernych, którzy przybyli na szczególne zaproszenie proboszcza ks. mitrata Anatola Fiedoruka by wznieść modlitwy za byłego proboszcza ks. prot. Mikołaja, zmarłych parafian, swoich bliskich i znajomych.

J.E Arcybiskup Jakub w swoim kazaniu wyjaśnił niezwykłą rolę i znaczenie modlitwy za zmarłych w życiu chrześcijanina.

„So swiatymi upokoj, Chrystie, duszu raba Twojeho, idiże niest` bolezń, ni pieczal`, ni wozdychanije, no żizń bieskoniecznaja”

Za pamięć i modlitwę, w imieniu rodziny, wszystkim serdecznie podziękował syn zmarłego, ks. Piotr Borowik.

Wiecznaja pamiat!